Edukacja w gminie Piaseczno

Piaseczno jest gminą, która inwestuje w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży ponad 43 proc. całego swojego budżetu, czyli łącznie ze świetlicami szkolnymi 134 mln zł. To przemyślane działania skierowane w przyszłość, która niewątpliwie zależeć będzie od tego jak przygotujemy do niej najmłodsze pokolenia.

Na tle innych gmin podobnej wielkości, Piaseczno ma wyjątkowo młodą strukturę społeczną. W ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców gminy podwoiła się, a gro nowych mieszkańców to młode małżeństwa wychowujące dzieci bądź planujące macierzyństwo. To powoduje, że działania lokalnego samorządu skoncentrowane są na zaspakajaniu potrzeb wychowawczych i edukacyjnych. Tego od gminy oczekują w pierwszej kolejności jej mieszkańcy.
- Dynamiczny rozwój gminy niesie za sobą wiele korzyści, ale równocześnie wiele wyzwań i problemów, z którymi w takiej skali nie mają do czynienia inne samorządy. Dlatego każdego roku planujemy oddawać do użytku nową placówkę oswiatową – wyjaśnia burmistrz Zdzisław Lis. – W ciągu 3 najbliższych lat na inwestycje oświatowe przeznaczymy ponad 50 mln zł. Nasza praca to ciągła pogoń aby nadążyć za rozwojem miasta i całej gminy, niestety nie wszystkie uregulowania prawne sprzyjają samorządom, zwłaszcza te dotyczące jego finansowania – dodaje.

Sztandarowe inwestycje

W 2013 roku na inwestycje w oświacie przeznaczone jest 15 mln zł i jest to dopiero początek dużego frontu inwestycyjnego.
• Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Świętojańskiej – w przyszłym roku zakończy się jej rozbudowa. Najstarsza szkoła w Piasecznie doczeka się w końcu hali sportowej z prawdziwego zdarzenia ale również dodatkowej powierzchni dydaktycznej. Koszt całej inwestycji łącznie z remontem starej części szkoły wynosi ok. 18 mln zł.
• Zespół Szkół w Józefosławiu – powstał raptem kilka lat temu, ale w związku z dynamicznym rozwojem obszaru Józefosławia i Julianowa potrzebna jest już jego rozbudowa. Rozpocznie się ona jeszcze w tym roku. Planowane przedsięwzięcie zakłada wybudowanie nowego skrzydła z salami dydaktycznymi i halę sportową o łącznej powierzchni 2,7 tys. Mkw. Jest to zatem powiększenie obecnego budynku o blisko 67 %. Planowane oddanie do użytku, inwestycji wartej 11,5 mln zł, jest na rok 2015.
• Szkoła w Zalesiu Górnym – także w 2015 roku powinny zostać udostępnione uczniom zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum w Zalesiu Górnym. W nowobudowany budynku mieścić będzie się szkoła podstawowa, a do zmodernizowanego i wyremontowanego budynku obecnej szkoły podstawowej przeniesie się siedziba gimnazjum. Prace ruszą w połowie tego roku, a przewidziany koszt inwestycji to 20 mln zł.
• Szkoła w Złotokłosie – niestety w trakcie rozbudowy szkoły o nową stołówkę i klasy dydaktyczne, zbankrutował generalny wykonawca, co wstrzymało na jakiś czas prace, jednak, ogłoszony wkrótce zostanie nowy przetarg i inwestycja warta ok. 1,8 mln zł oddana zostanie do użytku jeszcze w tym roku.
• Szkoła w Zalesiu Dolnym – trwają prace nad koncepcją modernizacji sali sportowej lub w drugim wariancie wybudowania nowej sali gimnastycznej.

• Nowa szkoła w centrum Piaseczna – to inwestycja, do której gmina przygotowuje się od dłuższego czasu. W tym roku kosztem kilku milionów złotych udaje się pozyskać grunty od kilku prywatnych właścicieli tak aby na zdegradowanym północno-zachodnim obszarze miasta wkrótce powstało centrum edukacyjno-multimedialnego, przy okazji rewitalizując tę część Piaseczna. Budowa nowoczesnej szkoły powinna rozpocząć się w przyszłym roku, a jej koszt w zależności od wyboru wariantu wahać może się w granicach 25-35 mln zł


Racjonalizacja wydatków bieżących

Aż 134 mln zł wyda w 2013 roku gmina Piaseczno na zadania oświatowe. Aby jak najwięcej z tej sumy przeznaczyć na inwestycje należy starannie przyglądać się każdej wydawanej złotówce. – Udaje nam się kontrolować poziom wydatków bieżących w oświacie, który w poprzednich latach rósł gwałtownie – mówi burmistrz Zdzisław Lis. – Musimy pamiętać, że nasze ambitne plany, kolejne oddawane do użytku i planowane obiekty oświatowe, to w przyszłości dodatkowe koszty bieżące. Aby nie zablokować naszego rozwoju, zapewnić dzieciom dogodne warunki do nauki musimy decydować co jest w danym momencie najważniejsze. Ograniczając wydatki bieżące wygospodarowujemy środki potrzebne na inwestycje – dodaje burmistrz.
Stąd m.in. działania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół aby obniżać koszty funkcjonowania publicznych przedszkoli, tam gdzie jest to możliwe. Pochodnym efektem uzyskanych oszczędności jest zmniejszenie dotacji dla prywatnych przedszkoli, które wciąż otrzymują 75 proc. kosztów jakie gmina ponosi na każde dziecko we własnych placówkach. – Nie jest prawdą, że zmniejszenie dotacji musi wiązać się z podwyżkami dla rodziców, to wyłącznie polityka poszczególnych przedszkoli. Nasza gmina wciąż płaci stawkę wyższą niż choćby Warszawa, a z drugiej strony rodzice płacą czesne, często dwukrotnie wyższe niż w innych miastach – tłumaczy burmistrz.

Dialog społeczny

- Jesteśmy dla mieszkańców, nasza praca ma przynieść efekt w postaci lepszego komfortu życia w naszej gminie, jednak aby osiągnąć strategiczne cele, czasem w pewnych dziedzinach trzeba znaleźć kompromis. Nasz budżet nie jest z gumy, jest pochodną możliwości finansowych naszych mieszkańców, którzy płacą tu podatki. Chcemy ich pieniądze wydawać w sposób jak najbardziej racjonalny – mówi Zdzisław Lis. – Liczymy się ze zdaniem mieszkańców i otwarci jesteśmy na dialog społeczny, zwłaszcza jeśli chodzi sprawy młodzieży. Dlatego powołaliśmy Radę Oświatową, która jest ciałem społecznym złożonym z przedstawicieli szkół i rodziców, którzy doradzać mają w sprawach oświatowych. Cenne jest dla nas również zdanie samych uczniów, dlatego przy Radzie Miejskiej utworzyliśmy Radę Młodzieżową, która opiniować ma nasze projekty i wychodzić z własnymi inicjatywami. Z kolei lokalna społeczność ma i będzie miała okazję wypowiadać się w sprawie projektowanych inwestycji. Takie spotkania, na których prezentujemy postęp prac nad koncepcjami organizujemy m.in. w szkołach. W marcu mają odbyć się w hali GOSiRu I Piaseczyńskie Targi Edukacyjne, które również będą doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną na naszym terenie, zarówno ta publiczną jak i prywatną.

Biuro Promocji Gminy Piaseczno


Podoba ci się:

Komentarzy (4)

  1. Uwielbiam taka propagandę sukcesu. :) jak zwykle zapomniano dodać, ze ok. połowa z tej kwoty 134 mln zł jest dotacja z MEN.

  2. Czy to takie ważne skąd dotacja ? Trzeba też umieć racjonalnie ją wykorzystać.

  3. Tu nie chodzi o to skąd dotacja, tylko o to, ze o tej dotacji się mówi. W świat idzie informacja, ze to ponad 1/3 naszego budzetu. Dotacja zostaje przemilczana.

  4. Nad premia dla dyrektor ZEASu w wysokości 16tys zł za 9 miesięcy pracy przy tych wszystkich cieciach w szkołach i przedszkolach tez przechodzi się do porządku dziennego.

Odpowiedz na Zygaa Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*