S7

Wyniki dyskusji na temat trasy S7

W walentynkowy piątek w szkole podstawowej nr 5 w Piasecznie odbyło się spotkanie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z mieszkańcami gminy Piaseczno na temat drogi ekspresowej S7.

Spotkanie rozpoczął burmistrz Zdzisław Lis, który powitał zebranych i oddał głos reprezentantom inwestora – GDDKiA, którzy na wstępie omówili sprawy organizacyjne. Poinformowali zebranych gdzie można zapoznać się z koncepcją, zaprosili do przesyłania swoich wniosków i opinii na adres Generalnej Dyrekcji. Możliwe było również składanie wniosków podczas spotkania. Poinformowano także zebranych, że wnioski będą rozpatrywane i ewentualnie uwzględniane w dalszych pracach projektowych. Po wszystkich spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami zainteresowanych terenów powstanie raport (dostępny na stronach GDDKiA), z którego będzie można dowiedzieć się jak poszczególne wnioski zostały rozpatrzone.

Następnie firma Jacobs, która na zlecenie GDDKiA opracowała koncepcję programową budowy drogi S7, przedstawiła ogólny przebieg trasy i omówiła proponowane rozwiązania projektowe. Mieszkańcy mogli zapoznać się z nimi w trakcie zebrania korzystając z wyłożonych planów i map sytuacyjnych. Z prezentacji przybyli na spotkanie dowiedzieli się m. in., że planowana dopuszczalna prędkość na drodze wyniesie 100 km/h, a wzdłuż drogi wybudowany zostanie jednostronny chodnik ze ścieżką rowerową. W ramach inwestycji przewidziano 1300 m ekranów akustycznych (2-3 metrowych) oraz 26 przejść dla zwierząt (na terenie gminy Piaseczno).

Po prezentacji nadszedł czas na dyskusję i pytania od zgromadzonych. Mieszkańców najbardziej interesowały terminy i źródła finansowania inwestycji. Od przedstawicieli GDDKiA dowiedzieli się, że jeśli Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podejmie stosowne decyzje i zabezpieczy środki na inwestycję, jej ukończenie byłoby możliwe na przełomie 2018 i 2019 roku.

Ostatnią część zebrania stanowiły szczegółowe pytania na temat konkretnych, proponowanych rozwiązań, na które projektanci odpowiadali indywidualnie samym zainteresowanym.

Burmistrz poprosił także urzędników z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyznaczenie terminu drugiego spotkania z mieszkańcami zachodniej części gminy Piaseczno, które odbędzie się w środę 19 lutego o godz. 18.00 w szkole w Głoskowie, przy ul. Milenium 76.

Podoba ci się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*