Piaseczno

Sesja budżetowa

Uprzejmie zawiadamiamy, że w piątek 30.01.2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1 Otwarcie sesji.
2 Przyjęcie protokółu z III sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres między sesjami.
4 Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz
wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.
9 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2015.
9.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2015.
9.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
9.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
9.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez
Burmistrza.
9.5 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2015.
10 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015- 2025:
10.1 Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015 – 2025.
10.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
10.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
10.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.
10.5 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015 – 2025.
11 Bieżące uchwały:
11.1 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Piasecznie.

Podoba ci się:

Możliwość komentowania jest wyłączona.