Jozefoslaw24.pl

Stowarzyszenie NJiJ przypomina burmistrzowi, że w 2012 roku obiecał usunięcie utrudnień drogowych, z powodu których nie można było wprowadzić większych autobusów

13.02.2015 Józefosław

Szanowny Panie Burmistrzu

Stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów” z uwagą śledzi wszelkie inwestycje i działania na terenie naszej gminy, jednakże najbliższe są nam okolice Józefosławia i Julianowa. W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Na zorganizowanym przez nas spotkaniu mieszkańców z Władzami Piaseczna w sprawie komunikacji publicznej w JiJ dnia 23 lutego 2012r., Pan Burmistrz obiecał usunięcie utrudnień drogowych, z powodu których nie można było wprowadzić większych autobusów. Jednym z tych utrudnień jest skrzyżowanie ul. Wilanowskiej z Geodetów, gdzie miał powstać bardzo potrzebny poszerzony „prawoskręt”, ale niestety do dziś nie powstał. Uniemożliwia to wprowadzenie w godzinach szczytu autobusów przegubowych na linii 739, o co występują mieszkańcy podróżujący do i z pracy w przeraźliwym tłoku.

Obietnica burmistrza Zdzisława Lisa 23.12.2012

2. Ulica 3KDD w Józefosławiu (na tyłach ZSP), o którą wraz z odcinkiem ul. Spacerowej nasze stowarzyszenie występowało niejednokrotnie, została jakiś czas temu zaprojektowana. Miała być budowana równolegle z ul. Wilanowską ze względu na konieczność wspólnego odwodnienia. Niestety na tę pozycję nie widzimy środków w zatwierdzonym przez Radę Miejską Budżecie gminy na rok 2015. Zauważamy, że realizacja tej inwestycji dałaby możliwość skierowania autobusu 739 tą ulicą jednokierunkowo, tak, aby dowiózł dzieci do szkoły bez konieczności zakręcania na pętli, co także ułatwiłoby wprowadzenie wozów przegubowych.

3. Zakładamy, że w związku z planowaną budową ul. Wilanowskiej UG uzyskał pozwolenie na budowę mostu nad kanałem Jeziorki. Czy pozwolenie to obejmuje także mosty w ulicy Julianowskiej i Kombatantów?

4. W budżecie gminy na najbliższy rok występują pozycje projektowe ulic: Krótkiej, Olchowej i Wenus, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są zabezpieczone środki na budowę tych dróg. Czy w związku z tym będą one miały szansę na realizację?

5. Ponadto stowarzyszenie „NJiJ” zwraca uwagę na fakt szybko powstających nowych osiedli na terenie Julianowa (na wschód od ul. Julianowskiej). W imieniu zaniepokojonych mieszkańców prosimy o skuteczne zarezerwowanie pasa drogowego pod przedłużenie gminnej ulicy Sybiraków w kierunku południowym do torów kolejowych, z połączeniem do ul. Julianowskiej. Nauczeni doświadczeniem zamknięcia ulicy Sybiraków przez Osiedle La Village na północ, (w kierunku Lasu Kabackiego), chcielibyśmy zawczasu zapobiec takim działaniom. Wobec ciągłego wzrostu liczby mieszkańców w JiJ każda ulica w tym terenie jest na wagę złota.

6. Chcielibyśmy także prosić o informację czy i kiedy można się spodziewać budowy skrzyżowania ul. Julianowskiej z Okulickiego i w jakiej formie: ronda, czy też zastosowana tu będzie sygnalizacja świetlna (oczywiście rozumiemy, że nie jest to zadanie gminy, ale mamy nadzieję, że Pan Burmistrz dysponuje wiedzą na ten temat).

7. Podobnie prosimy o informację w sprawie przyszłości skrzyżowania, a właściwie pięcioramiennej gwiazdy drogowej przy ul. Chyliczkowskiej, Przesmyckiego i drogi 79, które to miejsce aż woła o rozbudowę i reorganizację ruchu dla poprawienia bezpieczeństwa i wygody korzystających. Nawet zbudowanie tylko jednego pasa pozwalającego na niezależny skręt w prawo w 79 w kierunku Warszawy, znacznie ułatwiłoby przejazd.

8. Na koniec mamy jeszcze pytanie czy coś dzieje się z obiecywanym buspasem na ul. Puławskiej i w jaki sposób Władze Piaseczna mogłyby pomóc w jego powstaniu.
Przepraszamy za nagromadzenie tematów, ale wszystkie są ważne i pilne.

Składamy Panu serdeczne gratulacje z okazji reelekcji oraz życzenia powodzenia i sukcesów podczas całej, niedawno rozpoczętej kadencji.

Z poważaniem -

Wiceprezes stowarzyszenia

Grażyna Padee`

Więcej na temat komunikacji publicznej :

Apel do Burmistrza w sprawie 739 ! Wyraźcie swoje zdanie w ankiecie -11.02.2012

Stanowisko Rady Rodziców ZSP Józefosław w sprawie 739 -15.02.2012

Konsultacje społeczne na temat komunikacji zbiorowej w Józefosławiu i Julianowie -20.02.2012

Opinia komendanta Straży Miejskiej w sprawie transportu publicznego w Józefosławiu i Julianowie- 20.03.2012

Protokół ze spotkania z mieszkańcami w sprawie komunikacji publicznej w Józefosławiu i Julianowie – nowe interpelacje radnych- 14.03.2012

„Jeśli chodzi jakość podróżowania linią 739 to naszym zdaniem szanse na poprawę są niewielkie” – na pytania odpowiadają kandydaci Platformy Obywatelskiej -11.11.2014

Podoba ci się:

Komentarzy (2)

 1. Pan Zdzisław Lis poinformował, że

  przebudowa skrzyżowania Geodetów/Wilanowska jest już ustalona z Centrum Józefosław i firmą ogrodniczą, pozostałe dwa newralgiczne skręty będą przebudowane w ramach możliwości związanych z własnością gruntów najpóźniej do września.

  W kwestii tzw. pętli Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie wie, kto jest właścicielem budynku w środku pętli i zobowiązał się do niezwłocznego ustalenia właściciela tej nieruchomości i podjęcia czynności w celu wykupu tej nieruchomości przez gminę.

  Po usunięciu budynku nie byłoby problemu z przystankiem po stronie szkoły dla długich autobusów. Pan Burmistrz wyjaśnił, że w latach 2013-2015 jest planowana budowa ronda na skrzyżowaniu Wilanowska/Geodetów/Energetyczna, przy czym będzie się starał o rozpoczęcie tego przedsięwzięcia w roku 2013.

  • Do września.
   Deklaracja zawsze na czasie.

   A właścicelem nieruchomości okazała się być… gmina.