Jozefoslaw24.pl

Budżet 2016 na inwestycje planowane w Józefosławiu i Julianowie

30 grudnia ubiegłego roku piaseczyńska Rada Miejska uchwaliła budżet na 2016 rok. Przewidziano wydatki w wysokości 332 825 184 zł. Deficyt wyniósł 35 710 385 zł.

W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki na następujące inwestycje zaplanowane w Józefosławiu i Julianowie :

Dotacja dla gminy Konstancin na projekt ul. Działkowej – 50 000 zł

Remont ul. Sybiraków w Julianowie, odcinek od strony Cyraneczki (asfalt i chodnik) – 100 000 zł

Projekt ul. Kombatantów w Julianowie – 90 000 zł

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Julianowie – 72 000 zł

Remont ul. Osiedlowa w Józefosławiu, przebudowa jezdni i chodnika na odcinku od Kuropatwy do Działkowej – 300 000 zł

Remont ul. Jutrzenki w Józefosławiu, ciąg pieszo-rowerowy przedłużenie Jutrzenki do XXI Wieku – 80 000 zł

Remont ul. Tenisowej w Józefosławiu, ciąg pieszo-jezdny i chodnik
- 207 000 zł

Przebudowa ul. Geodetów od Puławskiej do Julianowskiej, projekt i przebudowa ul. Energetycznej – realizacja 2014-2018 koszt całkowity 7 380 000 zł, w poprzednich latach przekazano 155 000 zł, w tym roku przekazano
1 665 000 zł

Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odcinku od Działkowej do Uroczej, chodniki, oświetlenie i budowa zbiornika retencyjnego – realizacja 2012-2016, koszt całkowity 4 146 600 zł, w poprzednich latach przekazano 115 164 zł, w tym roku 4 031 436 zł

Przebudowa ul. Krótkiej w Józefosławiu od Ogrodowej do Osiedlowej – realizacja 2013-2016, koszt całkowity
118 696 zł, w poprzenich latach przekazano 96 696 zł, w tym roku 20 000 zł

Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu, odwodnienie, wielobranżowy projekt i budowa – realizacja 2014-2017, koszt całkowity
1 094 760 zł, w poprzednich latach przekazano 54 760 zł, w tym roku 140 000 zł

Projekt i budowa ul. Olchowej w Józefosławiu – realizacja 2014-2019, koszt całkowity 2 014 000 zł, w poprzednich latach przekazano 96 000 zł, w tym roku 38 000 zł

Budowa 70 metrowego fragmentu ul. Cyraneczki od skrzyżowania z Julianowską – ralizacja 2015-2016, koszt całkowity 1 510 000 zł, w poprzednich latach przekazano 0 zł, w tym roku 1 510 000 zł

Projekt ul. Spacerowej i uaktualnienie projektu ul. 3KDD – 90 000 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku:

Józefosław

1) Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej ZSP w Józefosławiu 15.000zł
2) Zakup rzutnika na potrzeby sołectwa 3.000 zł
3) Dofinansowanie dla biblioteki w Józefosławiu 3.000 zł
4) Utrzymanie gminnych dróg gruntowych w sołectwie 5.000 zł
5) Utrzymanie i modernizacja strony www sołectwa 500 zł
6) Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu 3.700 zł
7) Utrzymanie i rozwój terenów publicznych w sołectwie 4.000 i 3.225zł

Razem 37.425

Julianów

1) Infrastruktura wewnętrzna (ławki, kosze, uzupełnienie, uzupełnienie oświetlenia, nasadzenia, wiata, znaki drogowe) 8.425zł + 8.500 + 1.500zł
2) Działalność kulturalno-oświatowa, integracja: nagłośnienie mobilne dla sołectwa (do dyspozycji Klubu Kultury) 3.000zł
zakup komputera dla Biblioteki w Józefosławiu 3.000zł
rehabilitację ruchową dla mieszkańców na powietrzu z instruktorem 4.000zł
sfinansowanie sprzętu do ćwiczeń lub ścieżki zdrowia w parku przy ul. Ogrodowej 2.000zł
3) Sprzęt nagłaśniający hale sportową w Szkole przy ul.Kameralnej 5.000zł
4) Utrzymanie terenów publicznych (sporadyczne awaryjne odśnieżanie, koszenie, sprzątanie lub tp.) 2.000zł

Razem 37.425zł

Podoba ci się:

Komentarzy (1)

  1. Pany i wydatki na infrastrukturę wyglądają nieźle, choć nie wierzę w przebudowę Geodetów, która w planach budżetowych pojawia się bodajże od 2008r minimum.

    Taka widać nasza tradycja.

    Niestety, wydatki na SPORT w JJ wg budżetu wyglądają skandalicznie nisko w porównaniu z innymi mniejszymi sołectwami, czy samym Piasecznem.
    Wydatki te można znaleźć bez problemu na stronach UM.