MPZP Józefosław fot. Gmina Piaseczno

Sołtys prosi mieszkańców o przyjrzenie się planom zagospodarowania Józefosławia, które ponownie do wglądu udostępniła Gmina

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław i Józefosław III.

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław (podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 928/XXXIII/2013 z dnia 17.04.2013)
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III (podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 63/V/2011 z dnia 24.02.2011)

Informacje będzie można uzyskać w pokoju Nr 48, 1 piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie , w godz. od 9 00 do 15 00 od 1 sierpnia do 1 września 2017.

Projekty planów składające się z tekstów i rysunków planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko będą dodatkowo dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 oraz opublikowane na stronie internetowej Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu oraz w systemie informacji przestrzennej Gminy Piaseczno www.piaseczno.e-mapa.net w grupie zagospodarowanie przestrzenne do 22 września 2017 r.

Dyżury projektantów w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbędą się w piątki 4,11,18 sierpnia 2017 r. w godzinach od 11.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11 w dniu 18 sierpnia 2017 r. w godzinach: od 19 do 21

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2017 r.

Źródło: Gmina Piaseczno

Sołtys Józefosławia Jan Adam Dąbek prosi mieszkańców o analizę map.

Wszelkie pytania w tej sprawie można kierować bezpośrednio do Sołtysa na adres mailowy dabekjan@interia.pl

Więcej:

1500 podpisów mieszkańców pod uwagami do nowego planu zagospodarowania przestrzennego Józefosławia

„Robert Widz wstrzymał się od głosu. Na pytanie czy poprze złożone wnioski formalne mieszkańców, radny nie udzielił odpowiedzi..” – protokół z zebrania wsi Józefosław

Szansa na sensowny plan zagospodarowania Józefosławia III

Zbieranie podpisów pod wnioskiem o zabezpieczenie terenów dla użyteczności publicznej

Podoba ci się:

Komentarzy (9)

 1. Znowu chą coś przepchnąć w wakacje!? Stara metoda, którą wszyscy znamy…. Żałosne!

  • Ale jakże skuteczne ;)

 2. Mam nadzieje ,ze nie wykreslono planowanych drog lokalnych i.dojazdowych ,ktore odciaza ruch

 3. Pragne sie Panstwu przedstawic. Jestem Krzysztof =)

 4. Sprawdz najlepsze krzewy ozdobne na naszej stronie http://insdesign.weebly.com

 5. Napiszcie proszę, czy mostek na Wilanowskiej już oddany do użytku?

 6. Na nowym odcinku ulicy Wilanowskiej, po prawej stronie w kierunku lasu konieczne są nasadzenia drzew. Same różyczki nie wystarczą, aby zapełnić pusta przestrzeń.
  W planach były drzewka, takie jak na Cyraneczki, a jest pustkowie, za którym ciągnie się zapuszczone pole.Niech nam się Józefosław zazieleni, drzewka na tym odcinku pozwolą cieszyć oczy i są niezbędnym uzupełnieniem nowego odcinka Wilanowskiej.

 7. Zgadzam się z powyższą wypowiedzią: zadrzewić nowy odcinek Wilanowskiej na „łysych i gołych” odcinkach tej ulicy.Mam nadzieję,że jesienią wspólnymi siłami zadrobimy niedoróbkę w tym zakresie.Jak już coś robimy – RÓBMY DOBRZE.

 8. Sporo osób nie wie co zrobić z własnym zmęczonym samochodem w chwili, kiedy chce sprawić sobie inny. Wiadomo, iż sprzedaż może okazać się czasochłonna, lecz też niekiedy kłopotliwa. Tym bardziej jak chcemy dać ogłoszenia do gazety i czekać na zainteresowanych. Na pewno o wiele bardziej interesującym pomysłem może być skorzystanie z firm, których skup samochód jest głównym zajęciem. Odnalezienie odpowiedniego odbiorcy stanie się o wiele prostsze. Co więcej skup aut wcale nie musi oznaczać, że sprzedaż samochodu będzie po nieciekawych dla właściciela pojazdu cenach. Wręcz odwrotnie, każdej ze stron może zależeć na jak najatrakcyjniejszym rozwiązaniu dla każdego. Z tego powodu właśnie najlepiej zdecydować się na firmę, dla której skup samochodów będzie nie tylko obowiązkiem, lecz także przyjemnością. Tym samym wszystkie etapy związane z wykupem samochodu od klienta odbędą się sprawnie i w pełni fachowo.

  Zainteresowanie usługą

  Z pewnością skup aut w Poznaniu interesuje dużo ludzi. Nie mniej jednak nie każdy ma świadomość na jakich zasadach się to odbywa. Może to być powodem nie skorzystania z możliwości firm oferujących właśnie takie usługi. Naturalnie tutaj, jak wybierze się fachową i uczciwą firmę, skup aut może stać się najciekawszą i najbardziej komfortową formą pozbycia się własnego wozu. Co więcej, nie każdy ma wiedzę, że przecież zgłaszając chęć sprzedania samochodu wcale nie trzeba ostatecznie dopuścić do sprzedaży. Tym bardziej jak warunki jakie nam przedstawią nie są według nas zdaniem odpowiednie oraz adekwatne do ceny samochodu. Jednym słowem skup samochodów z pewnością należy do najlepszej formy sprzedaży samochodu. Zatem w chwili kiedy chcemy pozbyć się własnego starego pojazdu warto zainteresować się możliwościami takiej firmy.