Agencja Ochrony Atena (Warszawa)

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie

Ochrony fizycznej stałej lub doraźnej,
Ochrony osobistej VIP,
Monitorowania lokalnych systemów alarmowych wraz z interwencją załóg interwencyjnych,
Monitorowania wizyjnego,
Konwojowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
Prowadzenia konsultacji i analizy bezpieczeństwa.

Oferujemy zabezpieczenia techniczne obiektów poprzez:

Projektowania i montażu systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu,
Projektowania i montażu systemów p. poż ,
Projektowania i montażu systemów dozoru wizyjnego CCTV oraz kontroli dostępu,
Projektowania i montażu systemów domofonowych i wideodomofonowych,
Konserwacji technicznej systemów zabezpieczenia technicznego,
Montaż szlabanów, kolczatek.

Kompleksowo chronimy:

Biurowce,
Szkoły,
Obiekty handlowe,
Obiekty użyteczności publicznej,
Centra logistyczne,
Osiedla mieszkaniowe,
Imprezy masowe.

Naszymi atutami w świadczeniu usług ochrony osób i mienia są między innymi:

Długoletnie doświadczenie,
Wysoka skuteczność ochrony,

Znaczny potencjał osobowy,
Odpowiedni wiek, wygląd oraz kwalifikacje pracowników ochrony,
Właściwe wyposażenie i umundurowanie,
Kontakty i współdziałanie ze służbami porządkowymi,

Odpowiednia organizacja, koordynacja oraz system nadzoru i kontroli realizowanych kontraktów.

Podoba ci się:

Produkty - usługi:

  • Ochrona fizyczna
  • Monitoring
  • Zabezpieczenie techniczne
  • Ochrona imprez masowych

Kontakt:
Dominikańska 9
Warszawa
tel.: (22) 853 05 05
e-mail: marketing@atenasecurity.pl
atenasecurity.pl/

powrót