Akademia Sztuk Maestro (Józefosław)

W naszej szkole muzycznej uczymy się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury dotyczącymi ramowego planu nauczania jak i realizowanych podstaw programowych. Stąd też jesteśmy Szkołą Muzyczną I stopnia (odpowiednik szkoły podstawowej). Uczymy się w niej tylko przedmiotów muzycznych. Zajęcia odbywają się po południu, dwa lub trzy razy w tygodniu, między godz. 14:30 a 20:00.

Taniec klasyczny – balet to propozycja dla dzieci w wieku od około 5 lat, Taniec nowoczesny zaś dla młodzieży w wieku od około 7 lat. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy odpowiednie do wieku i umiejętności dzieci.
Są to grupowe zajęcia taneczne , trwające 60 min. Odbywają się one raz (taniec nowoczesny) lub dwa razy (balet) w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Zawierają w sobie elementy gimnastyki rozciągającej, ćwiczeń ogólnorozwojowych poprawiających sprawność fizyczną, kształtujących prawidłową postawę ciała oraz koordynację ruchową. Dzieci ucząc się prostych elementów tanecznych, łącząc je w układy poznają podstawy tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego i nowoczesnego (jazz, pop jazz, broadway jazz, hip – hop, break dance).

Podoba ci się:

Produkty - usługi:

  • Szkoła Muzyczna
  • Szkoła Tańca i Baletu

Kontakt:
Kameralna 11
Józefosław
tel.: 602 280 086
e-mail: sekretariat@szkolamaestro.art.pl
www.szkolamuzyczna.art.pl

powrót