Easy Tax Usługi Doradczo Księgowe (Józefosław)

Nasza oferta obejmuje:

Prowadzenie:
ksiąg handlowych
podatkowej księgi przychodów i rozchodów
ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego
ewidencji i rozliczenia VAT
ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
ewidencji wyposażenia
Obsługę kadrową i płacową firm
Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, dokumentacji i rozliczeń ZUS, deklaracji PFRON
Sporządzanie sprawozdań do GUS , MOŚ, NBP
Roczne rozliczenia PIT
Pomoc przy rozpoczęciu działalności
Pomoc przy zamknięciu działalności
Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności,
Optymalizacja kosztów prowadzonej działalności (w tym opłacanych składek ZUS pracodawców)
Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS
Usługi z zakresu BHP i medycyny pracy
Występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS
Odpisy z KRS i KW
Aktualizację dokumentów NIP, REGON, EDG-1, KRS
Obsługę administracyjną samochodu firmowego – podatek od środków transportu, opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji spalin

Podoba ci się:

Produkty - usługi:

  • Pełny zakres usług księgowych
  • E-księgowość

Kontakt:
Działkowa 28B
Józefosław
tel.: 604 797 435
e-mail: biuro@easytax.info.pl
www.easytax.info.pl

powrót