International School (Warszawa/Józefosław)

Nasza placówka prowadzi nauczanie w trzech językach: angielskim, polskim i francuskim.

Program nauczania w języku polskim realizowany jest przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, przed uczniami stawiamy najwyższe wymagania i uczymy jak im sprostać. Wysoki poziom nauczania i odpowiednie przygotowanie do testów sprawdzających umiejętności po szkole podstawowej jest naszym priorytetem. Do programu wprowadziliśmy odpowiednie ścieżki przedmiotowe, przygotowaliśmy własny program profilaktyczny, a wszelkie cele wychowawcze realizujemy w ramach przyjętego programu wychowawczego.

Program nauczania w języku angielskim (program kanadyjski) kładzie szczególny nacisk na stworzenie takiego środowiska edukacyjnego, które sprzyja zdobywaniu nowej wiedzy, harmonijnemu rozwojowi oraz rozwijaniu potencjału intelektualnego uczniów.

Właściwy rozwój emocjonalny i socjalny, wzmacnianie wiary we własne możliwości oraz odkrywanie mocnych stron każdego ucznia ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w szkole.

Uczniowie uczą się ponosić ryzyko, popełniają błędy, wyciągają wnioski zarówno z analizy swoich sukcesów, jak i porażek – w ten sposób tworzymy podstawę do dalszego nauczania.

Główne różnice pomiędzy programem kanadyjskim i polskim polegają na wprowadzeniu w programie kanadyjskim przedmiotów interdyscyplinarnych takich jak:

- planowanie i zarządzanie projektem (metoda projektowa/Project management),

- podstawy techniki kreatywnego myślenia i czytania ze zrozumieniem (creative thinking),

- rozwijanie analitycznego myślenia i zarządzanie danymi (data management)

- nauka wystąpień publicznych i prezentacji (public speaking/public debate)

Jednym z nadrzędnych celów programu kanadyjskiego jest nauczyć jak się uczyć, gdzie znaleźć informacje z danej dziedziny i jak je właściwie wykorzystać, jak pracować samodzielnie nad rozwiązaniem danego problemu. Uczniowie są doskonale przygotowani do kontynuowania edukacji w gimnazjach i liceach, które przygotowują do matury międzynarodowej.

Zadaniem nauczycieli jest pomoc dzieciom w rozwijaniu wzajemnej współpracy w grupie, koleżeństwa i zrozumienia. Są to wstępne kroki, mające na celu wyedukowanie przyszłych wartościowych i otwartych na świat, a przede wszystkim postrzeganie innych kultur młodych ludzi.

Podoba ci się:

Produkty - usługi:

  • Nauczanie w języku angielskim ,francuskim i polskim.

Kontakt:
Jagielska 2
Warszawa/Józefosław
tel.: (22) 894 42 00
e-mail: sekretariat@szkolamiedzynarodowa.pl
www.szkolamiedzynarodowa.pl

powrót