MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI „STOCER” (Konstancin-Jeziorna)

Specyfika działalności STOCER obejmuje:

1. kompleksowe leczenie urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
2. leczenie i rehabilitację zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i dużych stawów,
3. leczenie w zakresie rozrostowych procesów w ośrodkowym układzie nerwowym,
4. rehabilitację wad postawy i bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży,
5. kompleksową rehabilitację amputowanych głównie w zakresie kończyn dolnych
z zaprotezowaniem i nauką chodu,
6. leczenie urazów kończyn i powikłań pourazowych dotyczących kości, stawów, mięśni, ścięgien i nerwów obwodowych w tym również odleżyny i zakażenia,
7. kompleksowe leczenie i rehabilitację dzieci z wadami wrodzonymi, chorobami narządu ruchu z chirurgią rekonstrukcyjną, usprawnieniami i zaopatrzeniem ortopedycznym,
8. rehabilitację dzieci z mózgowym porażen

Podoba ci się:

Produkty - usługi:

  • Rehabilitacja urazów kręgosłupa
  • Rehabilitacja urazów kończyn
  • Rehabilitacja urazów rdzenia kręgowego

Kontakt:
Wierzejewskiego 12
Konstancin-Jeziorna
tel.: (22) 711 90 00
e-mail: stocer@stocer.pl
www.stocer.pl/

powrót