Miś Przedszkole Niepubliczne (Józefosław)

Program nauczania

Edukacja dzieci w przedszkolu „Miś” rozpoczyna się od 2 roku życia. Założenia programowe czerpiemy z programów autorskich wybitnych pedagogów, takich jak:

– programu Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
– metod glottodydaktyki opracowanych przez prof. Bronisława Rocławskiego
– teorii ruchu rozwijającego W. Sherbone
– kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
– metody M. Bogdanowicz „Dobry start”
– pedagogiki zabawy KLANZA
muzykoterapii

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne, które pozwala im na twórcze wykorzystanie tych i innych metod w odniesieniu do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziacka.

Głównymi założeniami procesu wychowania w przedszkolu „Miś” opierają się na:

– traktowaniu dziecka jako podmiotu w procesie wychowawczo- dydaktycznym.
– rozwijaniu poprzez edukację teatralną i ekologiczną wielokierunkowej aktywności wychowanków.
– ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązań metodycznych w doskonaleniu pracy wychowawczo-dydaktycznej
– stawaniu się placówki otwartą i doskonalącą współpracę z rodzicami i środowiskiem.

Nadrzędnym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Prowadzi to do sukcesu edukacyjnego, jakim jest wychowanie ludzi przedsiębiorczych, śmiałych i dobrze radzących sobie w życiu.

Podoba ci się:

Produkty - usługi:

  • Przedszkole

Kontakt:
Ogrodowa 11A
Józefosław
tel.: 602361328
www.przedszkolemis.com.pl

powrót