Niepubliczna Szkoła Podstawowa ESA (Piaseczno)

Jest to pierwsza i jedyna tego typu placówka w Polsce, powstająca na wzór zachodnich szkół artystycznych. Realizuje programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury. Chcemy, aby Nasza Szkoła zapewniała nie tylko wykształcenie ogólne na wysokim poziomie, ale także umożliwiała rozwój uzdolnień artystycznych uczniów i co za tym idzie twórczy oraz kreatywny rozwój ich osobowości. W tym celu Europejska Szkoła Artystyczna dysponuje wykwalifikowaną i profesjonalną kadrą. Przedmioty ogólnokształcące prowadzą osoby kompetentne, otwarte na współpracę z rodzicami, twórcze w swoim działaniu. Kadrę artystyczną tworzą osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, które oprócz działalności pedagogicznej prowadzą własną działalność koncertową (w tym pedagodzy wyższych uczelni artystycznych, tj. Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w W-wie, ASP w W-wie, tancerze i muzycy wielkich polskich scen, tj. Opera Narodowa i Filharmonia Narodowa

Podoba ci się:

Produkty - usługi:

  • Szkoła artystyczna

Kontakt:
Głogowa 19
Piaseczno
tel.: (22) 737 02 18
e-mail: sekretariat@esa.edu.pl
www.esa.edu.pl

powrót