Słoneczko Przedszkole Niepubliczne (Józefosław)

W Przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaba-Żabińskiej dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

Wykorzystujemy:

-program innowacyjny „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” wg założeń dr Ireny Majchrzak
-Kinezjologie Edukacyjną P. Dennisona.
-Metodę Dobrego Startu

Nasze przedszkole prowadzi oddziały dla następujących grup wiekowych:

-5-latki
-4-latki
-3-latki.

Podoba ci się:

Produkty - usługi:

  • Przedszkole

Kontakt:
Wilanowska 15G
Józefosław
tel.: 604171099
e-mail: biuro@przedszkole-sloneczko.eu
www.przedszkole-sloneczko.eu

powrót