Pomoc studentom Do 30 września niższe ceny

Cena: Nieokreślona

Kontakt:
Józefosław
e-mail: studenciak61@gmail.com

Opis:

Profesjonalna pomoc studentom w zakresie pisania opracowań, prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich,podyplomowych i zaliczeniowych. Możliwe różne formy i zakres pomocy:
• wybór tematu i przygotowanie konspektu pracy, spisu i literatury
• pisanie pracy w całości lub w wybranym zakresie, na przykład jedynie części metodologicznej i analiza uzyskanych wyników badań,
• korekta przedstawionego przez studenta materiału, złożenie redakcyjne w całość,
• likwidacja części zawierającej plagiat,
• wykonywanie prezentacji w programie Power Point.
Główne kierunki –administracja, prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość,logistyka, bankowość, ubezpieczenia, bezpieczeństwo wewnętrzne, bhp, sport, turystyka i rekreacja, kosmetologia, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka, psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, pedagogika, resocjalizacja, logopedia, terapia zajęciowa, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne, zarządzanie i wiele innych, także inżynierskie ( proszę pytać ). Trwają zapisy na nowy rok akademicki. Zapraszam do kontaktu , do 30 września niższe ceny

Podoba ci się:
powrót