Regulamin – Ogłoszenia

Regulamin działu ogłoszeń portalu Jozefoslaw24.pl

1. Dział z ogłoszeniami portalu Jozefoslaw24.pl stworzony jest do zamieszczania darmowych ogłoszeń.

Dział stworzony jest z myślą o użytkownikach prywatnych.

Ogłoszeń nie mogą zamieszczać firmy i przedsiębiorstwa.

Wyjątkiem są działy „Praca” , „Sprzedam / Kupię Samochód”, „Nieruchomości”,
„Hydraulik”, „Elektryk” i „Remontowe” ,w których dozwolone jest dodawanie ogłoszeń przez firmy.

2. Ogłoszenia dodawane są przez formularz „ogłoszenia”

3. Ogłoszenia zamieszczane w nieodpowiedniej kategorii będą przenoszone do kategorii właściwiej.

4. W przypadku braku  odpowiedniej kategorii ogłoszeń prosimy o kontakt mailowy w celu utworzenia nowej kategorii.

5. Administrator portalu Jozefoslaw24.pl zastrzega sobie prawo do moderowania ogłoszeń.

6. Administrator portalu Jozefoslaw24.pl może moderować lub usunąć ogłoszenie na prośbę osoby zamieszczającej ogłoszenie

7. Ogłoszenia są publikowane na okres maksymalnie 7 dni. Po upływie tego czasu należy dodać ogłoszenie ponownie.

8. Zabronione jest powielanie ogłoszeń przed upływem 7 dni (takie ogłoszenia będą usuwane przez moderatra).

9. Informujemy, że za treść ogłoszeń zamieszczonych w portalu Jozefoslaw24.pl odpowiedzialna jest wyłącznie osoba zamieszczająca ogłoszenie. Administratorzy portalu Jozefoslaw24.pl nie odpowiadają za treści umieszczane w dziale ogłoszeń.

1o. Zamieszczanie ogłoszeń, które zawierają treści wyszczególnione poniżej jest zabronione:

-treści dotyczące umieszczania informacji nie zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych

-treści dotyczące agitacji wyborczej jakiejkolwiek opcji politycznej

-treści nawołujące do nienawiści (np. rasizm. Faszyzm)

-treści które są obraźliwe ,wulgarne lub naruszające dobra osobiste osób prywatnych i firm

-treści związanych z przedmiotami, którymi obrót jest zakazany zgodnie z polskim prawem

-treści związane z przedmiotami pochodzącymi z przestępstw

-treści związane z usługami ,których zakazuje polskie prawo

-treści dotyczących zarabiania w internecie

-treści związanych z piramidami finansowymi itp.

-treści będących spamem lub reklamą konkurencyjnych portali

-pozostałych treści niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem oraz łamiących regulamin portalu jozefoslaw24.pl

11. Użytkownik potwierdza, że przesłane przez niego dane, zdjęcia i elementy graficzne ( np. logo) są jego własnością i zgadza się na ich publikację na portalu Jozefoslaw24.pl

12. Zamieszczone na portalu Jozefoslaw24.pl ogłoszenia oraz treści z nimi związane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

13. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania portalu Jozefoslaw24.pl

14. Portal Jozefoslaw24.pl nie jest stroną w sporach powstałych między użytkownikami portalu.

15. Użytkownicy wszelkie nieporozumienia wynikające z winy ogłoszeniodawcy rozwiązują między sobą.

16. Portal Jozefoslaw24.pl zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania lub usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

17. Portal Jozefoslaw24.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników portalu.

18. Portal Jozefosław24.pl nie pobiera żadnych opłat i prowizji za korzystanie z ogłoszeń.

19. Portal Jozefoslaw24.pl funkcjonuje jako pośrednik kojarzący obydwie strony transakcji.

20. Portal nie jest w stanie zapewnić, że ogłoszeniodawca jest w pełni wiarygodny.

21. Użytkownik dokonuje transakcji na własną odpowiedzialność.

22. Portal Jozefoslaw24.pl w żaden sposób nie odpowiada za szkody wynikające z nieodpowiedniego zachowania stron transakcji.

23. Użytkownik jako osoba fizyczna akceptuje Regulamin wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz korzystanie z jego danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2002, Nr 101,poz. 926 z późn.zm).

24. Wszelkie prawa autorskie do grafiki portalu, opisów oraz rozwiązania techniczne oraz kody HTML, arkusze CSS, skrypty Java Script, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.) należą do portalu Jozefoslaw24.pl

25. Zgodnie z „art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie danych osobowych z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych powszechnie dostępnych. Przesłanka ta jest spełniona, jeżeli z danymi zawartymi w zbiorze może się zapoznać -bez szczególnego nakładu sił i środków -nieograniczony krąg podmiotów. Tylko wtedy administrator danych jest zwolniony z obowiązku rejestracji, jeżeli powszechnie dostępne są wszystkie, a nie tylko niektóre, dane zawarte w zbiorze danych.
Zatem w przypadku udostępniania nieograniczonemu kręgowi podmiotów, w sieci Internet, wszystkich danych przetwarzanych w zbiorze, administrator danych nie jest zobowiązany do zgłoszenia tego zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie danych osobowych.” GIODO

Zamieszczają ogłoszenie w portalu Jozefoslaw24.pl zgadzasz się na zasady powyższego regulaminu.

Powyższy regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili i bez podania przyczyn.