Piaseczno

Szczegóły przetargu na przebudowę ul. Komety

Piaseczno: Przebudowa ulicy Komety na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny Sad i ulicy Słoneczny Sad na odcinku od ul. Komety do ul. Drogi Mlecznej w Józefosławiu.
Numer ogłoszenia: 276298 – 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.

¡         Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Komety na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny Sad i ulicy Słoneczny Sad na odcinku od ul. Komety do ul. Drogi Mlecznej w Józefosławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia należy wykonać : roboty drogowe, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Ul. Komety długość – 188mb, ul.Słoneczny Sad długość – 75mb, nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. Zamówienie należy zrealizować w terminie: Roboty budowlane wraz z ostatecznym odbiorem technicznym do 15.10.2012r. Do dnia 14.12.2012r – uzyskanie zaświadczenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nie wnoszeniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2012.

(…)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro..

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Więcej na na temat rozbudowy infrastruktury :

Priorytety : Julianowska, Cyraneczki, XXI Wieku, Wenus,Wilanowska, Ogrodowa,autobus nocny i lokalny

Najnowsze interpelacje radnych z Józefosławia

Zgłaszajmy usterki na naszych drogach


Podoba ci się:

Komentarzy (7)

 1. Widać mieszkańcy Komety nie zaglądają na ten portal bo zero entuzjazmu w komentarzach ;D

  • Mieszkańcy Komety zostali wcześniej przeze mnie poinformowani, poza tym portalem. Podobnie jak mieszkańcy XXI.

  • Mieszkańcy nie komentują, żeby nie zapeszyć. Uwierzą jak zobaczą… zbudowaną ulicę.

 2. Pani Kasiu, to kiedy te progi będą na wenus?

  • Burmistrz był teraz na urlopie. W poniedziałek będę w urzędzie na komisji to dopytam. Ostatnio powiedziano mi, ze jest również rozważany wariant budowy takiej objeżdżanej wysepki (nie wiem dokładnie jak to się fachowo nazywa), jako alternatywnej metody spowalniania.

   • Proszę proszę zgoda buduje i to dosłownie ;)

 3. Wczoraj pan Kwiatkowski poinformował mnie, ze prace przy budowie ul. XXIw posuwają się bardzo dobrym tempie. W ciągu 3 dni, Mabau wykonał 75m wykopów pod kanalizacje. Dla porównania, jak była budowana ul. świętojańska w Piasecznie, to wykonawca robił 3m dziennie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*