Czas na debatę

6 komentarzy
Piaseczno

Debata publiczna na poziomie samorządowym, w której obywatele, czyli mieszkańcy danej gminy aktywnie uczestniczą i wyrażają swoje opinie w danym temacie, jest nierozerwalną częścią dojrzałej demokracji partycypacyjnej. Śmiało można powiedzieć, więcej