Jolanta Zel

Jolanta Zel – Józefosław okręg 15

Jolanta Zel – z wykształcenia pedagog, nauczyciel, lektor języka niemieckiego. Pracowała w placówkach publicznych i jako lektor w Ośrodku Nauczania Języków Obcych. Od dziewięciu lat działa społecznie na terenie Piaseczna i Józefosławia. Aktywna w Radzie Rodziców w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu, w latach 2012 – 2014 przewodnicząca Rady Rodziców. Zaangażowana w poprawę jakości nauczania i organizacji oświaty w gminie Piaseczno. Działa w Piaseczyńskim Porozumieniu Rad Rodziców, pracuje w zespole tworzącym Strategię Oświatową dla Gminy Piaseczno.

W Józefosławiu przyczyniła się m.in do rozbudowy szkoły, powstania parkingu przy ul. Kameralnej, dzierżawy budynku na potrzeby młodszych klas. Obecnie zaangażowana w pracę na rzecz budowy na terenie Józefosławia publicznych placówek oświatowych – przedszkola i gimnazjum, poprawy infrastruktury drogowej i komunikacyjnej – trzecia możliwość wyjazdu w stronę ul.Puławskiej, powstania terenów rekreacyjnych – dla dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzieży, skutecznego odwodnienia ulic.

kontakt j.zel@wspolnerazem.pl

Źródło: Wpólnerazem.pl

CELE KTÓRE ZAMIERZAM REALIZOWAĆ JAKO RADNA

Chcę przywrócić zaufanie mieszkańców do lokalnych władz poprzez walkę o uczciwe i racjonalne gospodarowanie gminą, poprzez uczciwe głosowanie i obecność na sesjach oraz obradach komisji

1. Od dłuższego czasu jestem zaangażowana w pracę na rzecz budowy publicznych placówek oświatowych na terenie Józefosławia. Jako radna postaram się doprowadzić do zapewnienia wszystkim dzieciom objętym ustawowym obowiązkiem przedszkolnym (w następnych latach będą to 4- i 3-latki) miejsc w przedszkolach działających na zasadach placówek publicznych. Będę czynić starania o budowę niezbędnego dla Józefosławia i Julianowa gimnazjum (proponowana lokalizacja przy ul. Urbanistów), gdyż z analiz demograficznych, jakie przeprowadziliśmy z Radą Rodziców wynika, że liczba uczniów szkoły w Józefosławiu do roku 2018 może osiągnąć nawet dwa tysiące – takiej ilości dzieci nawet po rozbudowie obecna placówka nie pomieści.
Kolejnym celem, jaki założyłam, będzie powrót liceów z powiatu pod kuratelę gminy, aby utworzyć współpracujący ze sobą zespół placówek oświatowych na wszystkich poziomach, a także otwarcie co najmniej jednego nowego liceum na terenie naszej gminy, by młodzież mogła kontynuować edukację w miejscu zamieszkania.
Innym przedmiotem moich działań będą starania o utworzenie klas profilowanych w gimnazjach i szkołach średnich, gdzie dzięki współpracy z wyższymi uczelniami i organizacjami naukowymi będzie możliwe zorganizowanie części zajęć z tamtejszymi wykładowcami. Uczniowie zyskaliby także dostęp do specjalistycznych pracowni, by poszerzać wiedzę w praktyce. W dobie niżu demograficznego i walki o godziny zajęć na wyższych uczelniach, przyniosłoby to korzyści obu stronom.
Na naszym terenie działa Obserwatorium Astronomiczne Politechniki Warszawskiej, warto wykorzystać jego bliską lokalizację, aby nawiązać taką współpracę.

2. Zamierzam doprowadzić do poprawy infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Z analizy planów zagospodarowania Józefosławia wynika, że wydając zezwolenia na stawianie nowych osiedli, pominięto figurujące na planach ulice, pozwalając na zabudowę tych terenów. Moim priorytetem będzie:

•niedopuszczenie do dalszych tego typu samowolnych działań, prowadzących do paraliżu komunikacyjnego Józefosławia,
•stworzenie trzeciej możliwości wyjazdu w stronę ul. Puławskiej ulicą Cyraneczki. Ponieważ dotychczasowe władze nie podjęły negocjacji z gminą Lesznowola, na której terenie powinien przebiegać ostatni odcinek tej drogi, należy w następnej kadencji niezwłocznie uregulować tę kwestię.
•zoptymalizowanie częstotliwości kursowania autobusów z uwzględnieniem linii nocnej, wprowadzenie linii L na ulicach, po których nie mogą kursować autobusy ZTM,
•zainstalowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej i Geodetów oraz Wilanowskiej i Cyraneczki, do czasu zrealizowania zaplanowanej na lata następne przebudowy ul. Wilanowskiej,
•montaż spowalniaczy na głównych ulicach Józefosławia – przede wszystkim w pobliżu placówek oświatowych.

3. Ponieważ 29 października 2014 roku Rada Miasta odrzuciła wniosek mieszkańców o wpisanie do studium zagospodarowania przestrzennego koniecznego dla Józefosławia zbiornika retencyjnego, podejmę dalsze starania o skuteczne odwodnienie naszych ulic z uwzględnieniem warunków geodezyjnych terenu (wysoki poziom wód gruntowych). Stosowane dotychczas rozwiązania (najczęściej studzienki kanalizacyjne) nie sprawdzają się przy silnych opadach – przykładem rozlewisko na ul. Wilanowskiej, zalania ul. XXI wieku.

4. Będę walczyć o powstrzymanie dyktatu deweloperów i tworzenie ładu przestrzennego Józefosławia zgodnie z potrzebami mieszkańców:
•zaprzestanie dalszej budowy osiedli z wielopiętrowymi budynkami wielorodzinnymi o dużym zagęszczeniu, aby uniknąć sytuacji, w jakiej znalazło się osiedle Słowicza w Piasecznie,
•zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem dróg publicznych, które połączyłyby naszą miejscowość w zwartą całość (obecnie planowane są głównie wewnętrzne drogi na zamkniętych osiedlach),
•uregulowanie praw własności na terenach zajętych pod infrastrukturę gminną – drogi, chodniki i sieć wodno-kanalizacyjna, w tym odprowadzenie wód deszczowych,
•wspólnie z młodzieżą zamierzamy doprowadzić do powstania większej przestrzeni pod tereny rekreacyjne na przykład wzdłuż ulicy Spacerowej: deptak, plac zabaw dla dzieci i mini skatepark dla młodzieży oraz do powstania ciągu pieszo-rowerowego, który zapewni mieszkańcom dotarcie od strony ul. Wilanowskiej do planowanego parku przy Obserwatorium Astronomicznym.

Mamy wiele do zrobienia, dlatego liczę na Państwa głos!

Jolanta Zel

OKRĘG 15 (8 kandydatów)

Józefosław, ulice: Alzacji, Bretanii, Cyraneczki (na odcinku od ulicy Wilanowskiej do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna), Działkowa (na odcinku od ulicy Wilanowskiej do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna), Enigmy, Grzybowa, Julianowska, Kameliowa, Kameralna, Krokusowa, Letniskowa, Miodowa, Nad Strumykiem, Normandii, Prowansji, Przylaszczki, Spacerowa, Wakacyjna, Wilanowska, Winorośli, Victorii, Zielone Ogrody, Żwirowa, Alaski, Dźwiękowa, Geodetów (na odcinku od ulicy Wilanowskiej do Julianowskiej), Jutrzenki, Kwadratowa, Marsa, Saturna, Tenisowa, Urocza, Wenus, XXI Wieku, Zorzy Polarnej

Kandydaci:

CHEŁCHOWSKA Joanna (KWW Józefa Zalewskiego i Centrum)
DWORAK Elwira Barbara (KWW NASZA GMINA-NASZ POWIAT)
HUBL Andrzej Tadeusz (KWW Klub Rozwoju)
KRZYSZKOWSKA-SUT Katarzyna-Małgorzata (KW Platforma Obywatelska RP)
PIWOWARSKA BEATA BRYGIDA (KWW Przyszłość Samorządu)
PORA Beata Maria (KWW Projekt Piaseczno)
WIECZOREK Łukasz (KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa)
ZEL Jolanta Grażyna (KWW WSPÓLNE RAZEM)

Podoba ci się:

Komentarzy (24)

 1. Wyborco,
  Jeśli ufasz sołtysowi Janowi Dąbkowi to głosuj na niego i ludzi z jego listy Nasza Gmina – Nasz Powiat.
  Jeśli nie przeszkadza Ci, że pośredniczył w sprzedaży ziemi deweloperom pełniąc funkcję publiczną – głosuj na Jana Dąbka.
  Jeśli nie przeszkadza Ci, że organizuje „wieczory seniora” w restauracji swojej żony z pieniędzy sołectwa – głosuj na Jana Dąbka.
  Jeśli nie przeszkadza Ci, że to z powodu jego działek przy ulicy Julianowskiej budowa chodników opóźnia się niemiłosiernie – głosuj na Jana Dąbka
  Jeśli nie przeszkadza Ci, że swojego syna kryminalistę (skazanego na 1.5 roku prac społecznych) umieścił na swojej liście wyborczej – głosuj na Jana Dąbka i jego syna.
  Jeśli uważasz, że w czasie długich lat piastowania stanowisk samorządowych Jan Dąbek był skutecznym sołtysem i starostą działającym etycznie w interesie naszej lokalnej społeczności – głosuj na Jana Dąbka.
  Jeśli nie nasuwają się Tobie żadne wątpliwości, nie zastawiaj się i nie szukaj nikogo innego wzbudzającego większe zaufanie.
  W końcu parafrazując hasło wyborcze Sz. Pana Sołtysa – To JEGO Gmina i JEGO Powiat.
  A nie Twój…

  • Ja nie zagłosuję na sołtysa dąbka i nie wynika to z posiłkowania się tymi chorymi wypocinami. Nie zagłosuje bo widzę i czytam z życia na „live” :)

 2. . Oto fakty:
  - Pan starosta twierdzi że podpisał umowę pośrednictwa pomiędzy mieszkańcem Józefosławia a deweloperem Indra a on był pośrednikiem. Sąd w Piasecznie przyznał mu ostatecznie rację że taka umowa została podpisana i jest autentyczna.
  - Umowa jest z listopada 1999. W tym czasie pan Dąbek był wiceburmistrzem w Piasecznie.
  - Oznacza to że Pan Dąbek pełniąc funkcję wiceburmistrza Piaseczna i sołtysa Józefosławia prowadził działalność polegającą na pozyskiwaniu działek budowlanych w Józefosławiu na rzecz dewelopera.
  - Mamy do czynienia przynajmniej z konfliktem interesów. A już na pewno głupio teraz brzmią w ustach starosty ubolewania z powodu zbyt dużej ilości bloków w Józefosłąwiu.
  Wszystko jest dokładnie opisane, jeśli bardzo chcesz mogę dołączyć linki.
  Wskaż gdzie jest ten brak merytorycznych argumentów i dlaczego nazywasz to bzdurą.

  • //Modne ostatnio te „konflikty interesów”//

 3. SZKODA, ŻE ZIUTKA SCHWYTANO I WYSŁANO NA SYBERIE :( SZKODA, ŻE WIOCHMENA SZPRYCUJĄ PSYCHOTROPAMI TZW. PASTYLKAMI DOMBKU. NIE LĘKAJCIE SIĘ JA GŁOSIĆ PRAWDĘ BĘDĘ BO NIE LUBIE ŻOŁĘDZI ..!

  TAK Mi DOPOMÓŻ BUK!

 4. Dzieciaku znów się powtarzasz , Ziutek by Ci napisał , ZE PISZESZ NIE NA TEMAT.

 5. troche mało tekstu

  • Mało bo trzeba robić i działać zamiast biadolić na łamach portali. Idź na Kameralną popytaj ludzi a dowiesz się odpowiedniej opinii o Jolancie. Jeżeli zależy Ci na dobru dziecka to nie głosuj na podstawie artykułów i wywiadów. Idź do ludzi, którzy o kandydacie wiedzą z własnego doświadczenia.

 6. Jezeli przez dwa lata pani piastowala funkcje przewodniczacej rady rodzicow a w szkole jak wiadomo nie bylo zmian min innymi organizownie festynów ktore nie przynosily korzysci to jak pani chce zostac radną?

  • Nie będę wdawać się z Panem/Panią w długie polemiki, przypomnę jedynie kika zmian, których jak wiadomo nie było w czasie mojego przewodniczenia Radzie Rodziców:
   1. Planowe rozpoczęcie rozbudowy. szkoły
   2. Zmiany w projekcie, dzięki którym szkoła zyska 3 dodatkowe pomieszczenia świetlicy
   3. Parking – uniknęliśmy paraliżu ulicy Kameralnej
   4. Być może Pana/Pani dziecko nie uczy się do 19:30 (wynajęliśmy dodatkowy budynek dla szkoły)
   5. Rozbudowa monitoringu w szkole i na przystanku – poprawa bezpieczeństwa
   6. Zmiany w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły
   7. Dyrekcja liczy się ze zdaniem Rady Rodziców, konsultuje dokumenty i ważne decyzje
   8. Załatwiliśmy szybszy dostęp do Internetu i doprowadziliśmy do wdrożenia dziennika elektronicznego.
   9. Festynów zoganizowałam 5, w tym 3 bardzo udane pikniki rodzinne. Ich celem nie była działalność dochodowa, lecz integracja środowiska, choć dzięki dwóm ostatnim Jarmarkom Bożonarodzeniowym utworzyliśmy specjalny fundusz dla dzieci z ubogich rodzin.

   Pozdrawiam
   Jolanta Zel

   • Brawo Jolu ! Nidgy przenigdy nie spotkałam sie ze złą opinią w RR na temat Jolanty. Idźcie do szkoły i popytajcie zamiast wypisywać kocopoły po forach. Całym sercem potwierdzam autentyczność realizacji wymienionych przez Jolę dziewięciu punktów.

  • Masz chyba przerost „ego” nad reścią. Skoro „dwa lata pani piastowała” to oznacza, iż RR była zadowolona z jej działalności w 1-szym roku i dała mandat na sprwawowanie funkcji przewodniczącej, także w kolejnym roku. Reasumując jest OK!

 7. Mysle podobnie jak moje kolezanki,ze pani jako przewodniczaca RR nie dbala o interesy rodzicow.Wiele spraw nie zostalo zalatwionych mimo licznych prosb(np. sprawdziany).Moim zdaniem RR dba tylko o zbieranie pieniedzy na szkole.Burmistrz o ile mi wiadomo nie mial wyboru i musial rozbudowac szkole,nie byla wiec to pani zasluga.Dobrze,ze juz mamy nowego przewodniczacego,ktory moze wreszcie zadba o nasze sprawy.Z tego co wiem rodzice dzieci uczeszczajacych do Sloneczka nie sa zadowoleni.

  • Jola nie miała dbać o interesy rodziców tylko dobro dzieci. Rodzice są w tej całej „zabawie” (zwanej edukacją dzieci i młodzieży) zaledwie pośrednim ogniwem. Widzę, że „ego” nadszarpnięte bo Jola zmusiła was do parkowania kawałek dalej od szkoły? (pytanie retoryczne)

   Trzymajcie się ciepło WSZYSCY bez względu na nacje, frakcje i karnacje.

  • Szanowny/a Ego,
   pozwoli Pan/Pani,że odpowiem tylko na dwa z postawionych mi przez Panią wraz z koleżankami zarzutów:
   1.Rada Rodziców a rozbudowa szkoły.
   Dysponuję korespondencją z Urzędem Miasta i Gminy oraz protokołami ze spotkań od roku 2008, które wyraźnie wskazują, jak istotną rolę odegrała RR i jej kolejni przewodniczący (także moi poprzednicy: Marta Deptuła i Adam Leśniak) w podjęciu decyzji o rozbudowie szkoły. Przypominam, że w roku 2010 burmistrz Zalewski oraz część radnych, w tym startujący również w tegorocznych wyborach, na sesji Rady Miejskiej (posiadam kopie protokołu) wykreślili środki finansowe na opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły w Józefosławiu. I głównie dzięki naszym intensywnym działaniom w celu akceptacji propozycji rozbudowy szkoły, doszła ona do skutku. Było to w czasie, gdy zarówno gmina jak i powiat udzielały bez zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, zgody na działanie kolejnych deweloperów na naszym terenie.Dysponuję również protokołami spotkań z kierownictwem Wydziału Inwestycji oraz przedstawicielami pracowni architektonicznej, w których uczestniczyłam jako przedstawiciel rodziców i zgłaszałam poprawki do przedstawionego projektu.To dzięki naszym staraniom oraz radnej Katarzyny Nowocin-Kowalczyk dodano do niego 3 pomieszczenia świetlicowe, ponieważ projekt przygotowany przez Urząd tego nie przewidywał. Przygotowaliśmy również koncepcje rozbudowy stołówki, której niestety inwestor (gmina) nie uwzględnił – wszyscy wiemy, jakie sceny rozgrywają się juz teraz przy wydawaniu obiadów a liczba uczniów po oddaniu 10 sal lekcyjnych znacząco wzrośnie. Rozwiązanie tego problemu stanie więc przed moim następcą oraz radnymi nowej kadencji.
   2. Sprawdziany.
   Byłam pierwszą osobą, która zwróciła się do dyrekcji szkoły z prośbą o zmianę sposobu i częstotliwości sprawdzania wiadomości w szkole. Problem ten był również jednym z dyskutowanych na spotkaniu z Dyrektor Kuratorium Oświaty i Wychowania, do którego doszło na skutek mojej interwencji w roku ubiegłym. Ale osoby, które nie uczestniczą aktywnie w życiu szkoły i pracach RR, jak widać takimi informacjami nie dysponują.
   Jednak decydującym powodem, dla którego nie wprowadziłam tego problemu pod obrady rady rodziców było wydane w dn.24.09.2013r. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (K35/12) uchylające dotychczas obowiązujące rozporządzenie i nakazujące Ministerstwu Oświaty i Wychowania w terminie 18 miesięcy wprowadzić zmiany do Ustawy Oświatowej dotyczące sposobu oceniania, sprawdzania wiadomości i klasyfikowania. Nie było zatem sensu pracować nad zmianami dokumentów wewnątrzszkolnych, skoro w kwietniu 2015 roku musiałyby być one dostosowane do nowych przepisów. Dziwię się, że nie wiadomo Pani o tym, że problem oceniania był jednak na zebraniach rady rodziców konsultowany i przedyskutowany, aby w odpowiednim czasie te zmiany przygotować wraz z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną. Obecnie nowelizacja przepisów Prawa Oświatowego jest w trakcie konsultacji – nowa rada rodziców ma więc możliwość składania własnych uwag do tego projektu.
   Podzielam więc Pani/Pana zadowolenie z wyboru nowego Przewodniczącego Rady Rodziców, gdyż został nim utytułowany prawnik, który wobec czekających szkoły zmian w legislacji, wymagających także nowelizacji Statutu, jest najbardziej kompetentną osobą, aby zająć sie tym problemem.

   Pozdrawiam,
   Jolanta Zel

   • Obiady w szkole są na fatalnym poziomie i dzieci nie mają czasu ich jeść!

    Relacje rodziców i dyrekcji fatalne!
    Pani Jola zawsze trzymała stronę dyrekcji!

    • Pani Jolu,
     Niestety bez względu na to co Pani napisze Wyborca i tak będzie miał nieuzasadnione pretencje do Pani (za to w stosunku do Pani kontrkandydatki używa samych pochwał). Proszę się tym nie przejmować. Wybory wszystko zweryfikują i mam nadzieję że Pani postawa i starania zostaną wynagrodzone. Ja jako rodzic trójki dzieci uczęszczających do ZS Józefosław doceniam Pani zaangażowanie i będę na Panią głosować.

 8. Spokojnie, to wyborcy zweryfikują zaangażowanie kandydatów w sprawy szkoły i gminy. Natarczywa kampania wyborcza nic tu nie da. Jestem przekonana że Pani Jolanta będzie tak samo skuteczna w Radzie Gminy jak była skuteczna w Radzie Rodziców. Mój głos ma na pewno.

 9. Jako nauczyciel uczący w tej szkole i współpracujący wielokroć z RR mogę stwierdzić tylko, że p. Jolanta Zel działała dla dobra dzieci, była osobą zaangażowaną,mam świadomość, że jej sposób patrzenia na różne sprawy szkolne bywał czasem inny niż dyrekcji i p. Jolanta potrafiła konsekwentnie bronić swego zdania.Nie chcę by to było traktowane jako agitacja na rzecz p. Jolanty -bronię tylko elementarnej przyzwoitości.

  • Szanowny Panie Andrzeju,

   serdecznie dziękuję za wpis na forum. Cieszę się, że jest Pan człowiekiem doceniającym współpracę ponad podziałami, niezależnie od partii czy komitetu, jaki kandydat do Rady Gminy reprezentuje. Na tym poziomie działań samorządowych liczy się to, czy przyszli radni będą potrafili współpracować, bo tylko wtedy będą mogli przeforsować korzystne dla mieszkańców inicjatywy. Bardzo cenię sobie Pana opinię na temat mej pracy w Radzie Rodziców, mimo iż nierzadko, z racji pełnionych funkcji, mogła dzielić nas różnica zdań.

   Zapewniam, że popieram wszystkie Pana działania na rzecz szerzenia w naszej gminie wysokiej kultury i życzę powodzenia w wyborach.

   Jolanta Zel

 10. Pani Jolu, bardzo proszę o wyjaśnienie dlaczego rada nie przyjęła tego wniosku ? ‘Ponieważ 29 października 2014 roku Rada Miasta odrzuciła wniosek mieszkańców o wpisanie do studium zagospodarowania przestrzennego koniecznego dla Józefosławia’

  • Wniosek mieszkańców na wstępie nie został uwzględniony przez Urząd Miasta i Gminy, a w czasie sesji uchwalającej Studium Zagospodarowania Przestrzennego radni nie przywrócili tego projektu, podobnie jak większości pozostałych projektów mieszkańców. Powód o ile mi wiadomo, nie został podany.

 11. Przecież ta pani nie ma nic wspólnego z nowym studium i nie ma pojęcia o nowym studium!

 12. 予想通り高解像度ビデオテープ多くのメモリ、その Jolanta Zel – Józefosław okręg 15 | Józefosław 24.pl – portal informacyjny Józefosławia Julianowa i okolic. Obejmuje miejscowości – Józefosław Julianów Piaseczno. なぜそれが提供を与える強化 機能。
  モンブラン ボールペン http://www.midmarkcap.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*