ul. Kameralna Józefosław

Ile kosztuje religia w ZSP Józefosław ?

Art 48 Konstytucji RP : Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

„Nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych lub zajęć przedszkolnych tygodniowo. Przy czym lekcja w szkole trwa 45 minut, a w przedszkolu zajęcia dla 3-4-latków – 15 minut, natomiast dla 5-6-latków – pół godziny. Zmniejszenie liczby godzin jest możliwe jedynie za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego i w praktyce wynika jedynie z braków kadrowych wśród nauczycieli religii, ale z roku na rok są one coraz mniejsze.

Obowiązek organizacji lekcji religii spoczywa na dyrekcji szkoły. Jeśli zgłosi się przynajmniej 7 chętnych, lekcje odbywają się w klasach lub grupach międzyklasowych, natomiast grupy międzyszkolne organizowane są dla 3 chętnych. Analogiczne przepisy jak w przypadku lekcji religii katolickiej, dotyczą organizowania lekcji religii innych wyznań, także dla wyznawców islamu czy judaizmu.

Finansowanie nauczania religii w szkole należy traktować nie jako dotację na rzecz Kościoła katolickiego (i innych związków wyznaniowych), ale jako jeden z kosztów systemu edukacji, który – na zasadzie poszanowania prawa do wolności religijnej – gwarantuje tym, którzy sobie tego życzą, możliwość korzystania ze szkolnej katechizacji. Nauczanie religii w szkołach odbywa się bowiem „z woli” zainteresowanych obywateli (rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich uczniów).

Obecnie w Polsce lekcje religii, podobnie jak etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz języki mniejszości narodowych czy etnicznych należą do grupy przedmiotów fakultatywnych. Nauczanie tych przedmiotów staje się jednak obowiązkowe, jeśli taką wolę wyrażą rodzice ucznia lub sam uczeń, o ile jest pełnoletni.

Według danych Komisji Wychowania Katolickiego KEP za rok szkolny 2017/2018 religii w polskich szkołach uczy łącznie 31 tys. 353 katechetów: 18 tys. 349 świeckich, 9753 księży diecezjalnych, 2228 sióstr zakonnych, 1006 zakonników oraz 17 diakonów i alumnów.” – źródło KAIstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9388782753130193"
data-ad-slot="5732889434"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

„Szacunkowy koszt nauczania religii w przedszkolach i szkołach wyniósł w roku 2017 1 mld 399 mln zł, natomiast w roku 2018 – 1 mld 482 mln zł” – źródło: interpelacja wiceministra edukacji Macieja Kopcia

W szkole im. Janusza Korczaka w Józefosławiu zatrudnionych jest 145 nauczycieli w tym 8 katechetów, a w pozostałych piaseczyńskich placówkach pracuje 60 nauczycieli religii.

Rocznie z budżetu na lekcje religii gmina Piaseczno przekazuje placówkom oświatowym 2 916 271 złotych. Szkoła w Józefosławiu co roku otrzymuje 381 699.24 zł (47,712 zł na etat) – źródło Gmina Piaseczno

Gmina Piaseczno poinformowała, że budżet na 2020 rok zmniejszy się o około 30 mln zł. Cięcia w budżecie będą spowodowane zmianą ustawy o podatku PIT. Rząd nie przewidział rekompensat. Oczywiście nie wpłynie to na finansowanie religii w szkołach. Kościół również nie poczuwa się do odciążenia budżetu poprzez przeniesienia lekcji religii do przykościelnych sal katechetycznych i finansowania katechetów z tacy.

Dane zebrane przez zespół dr Andrzeja Polaczkiewicza z Uniewersytetu Warszawskiego:

Więcej:

W budżetach samorządów metropolii warszawskiej ubędzie ponad 1,3 mld zł !!!

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno kupił 10 leżaków za 22 477 zł brutto

Oświadczenie władz Piaseczna na temat strajku nauczycieli

„Wciąż nie wiemy jednak kiedy placówki oświatowe powrócą do normalnego trybu pracy”

Podoba ci się:

Możliwość komentowania jest wyłączona.