NZOZ „ZDROWIE TO MY” (Józefosław)

ZTM

Podstawowa opieka zdrowotna w ramach NFZ

ZDROWIE TO MY świadczy nieodpłatną opiekę medyczną w ramach kontraktu z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną.

Jak zostać Pacjentem ZDROWIE TO MY?

Aby zostać naszym pacjentem musisz najpierw wypełnić formularz deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej znajdujący się : tutaj

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyborem nowej przychodni bądź zmianą dotychczasowej do odwiedzenia naszej placówki i złożenia deklaracji.

Przy składaniu deklaracji należy również okazać dowód potwierdzający opłacanie składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki i położnej POZ bez opłat dwa razy w roku.

Świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ ) obejmują:

badania i porady lekarskie,
diagnostykę i leczenie,
kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe oraz do opieki długoterminowej,
opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą,
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
obowiązkowe szczepienia ochronne,
opiekę nad niepełnosprawnymi,
edukacje zdrowotną i profilaktykę chorób,
świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze, ortopeda, medycyna sportowa, medycyna pracy, alergolog, pulmonolog, ginekolog, dietetyk,rehabilitacyjne pielęgniarki POZ,
świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne położnej POZ

Godziny przyjęć pacjentów:

Poniedziałek     08:00 – 18:00
Wtorek     08:00 – 18:00
Środa     08:00 – 18:00
Czwartek     08:00 – 18:00
Piątek     08:00 – 18:00

Punkt pobrań:

Od poniedziałku do piątku: 8:00 – 11:30

Co jeszcze warto wiedzieć?

Pacjenci w ramach podstawowej opieki zdrowotnej mają też prawo do bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej (wg listy badań leżących w kompetencji lekarza POZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2003 roku).

Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Ponadto lekarz POZ realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie szczepień ochronnych w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).

Cennik zabiegów rehabilitacyjnych:

Krioterapia miejscowa
20zł

Masaż wirowy kończyn dolnych
12zł

Masaż wirowy kończyn górnych
12zł

Masaż wirowy kręgosłupa
12zł

Prądy diadynamiczne
12zł

Tonoliza
12zł

Galwanizacja
12zł

Jonoforeza
12zł

Prądy TRABERTA
12zł

Prądy KOTZ
12zł

Prądy TENS
12zł

Elektrostymulacja
12zł

Prądy interferencyjne
12zł

Ultradźwięki
12zł

Ultrafonoforeza
12zł

Laser punktowy
12zł

Lampa SOLLUX
10zł

Pole magnetyczne
12zł

Masaż klasyczny (częściowy) 15/30/60min
25/50/90zł

Ćwiczenia indywidualne 30/60min
40/70zł

Ćwiczenia w odciążeniu 15/30min
10/25zł

Ćwiczenia korekcyjne 30min (grupowo)( indywidualne)
25zł/50 zł

Ćwiczenia izometryczne 30min (grupowo)( indywidualne)
25zł/50zł

Ćwiczenia geriatryczne 20min (grupowo)( indywidualne)
15zł/30zł

Podoba ci się:

Produkty - usługi:

  • Internista
  • Kardiolog
  • Diabetolog
  • Rehabilitacja

Kontakt:
Urocza 14 ( wjazd od Cyraneczki )
Józefosław
tel.: (22) 726 00 83 / 666-190-200
e-mail: recepcja@zdrowietomy.pl
www.zdrowietomy.pl/

powrót