Przedszkole Publiczne nr 11 Piaseczno / Józefosław (Piaseczno/Józefosław)

MEN

Przedszkole:

• Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych

• Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców

• Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań

• Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata

• Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia• Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzają takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania

• Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka

• Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska

• Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami

• Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka

• Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności

• Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej• Oferuje pomoc psychologiczną i logopedyczną

Podoba ci się:

Produkty - usługi:

  • Przedszkole

Kontakt:
Nefrytowa 14
Piaseczno/Józefosław
tel.: (22) 750 77 50
www.przedszkole-nefrytowa.edu.pl

powrót