TIMP SYSTEM (Warszawa)

TIMP SYSTEM - TIMP System - logo.jpg

Firma oferuje Państwu usługi w zakresie:
•    Doradztwa podatkowego
( w tym – opracowanie opinii prawno-podatkowych, optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych i VAT, przygotowania dokumentacji podatkowej, prowadzenie spraw przed Urzędami Skarbowymi i w sprawach sądowych),
•    Usług finansowo – księgowych
( w tym- prowadzenia ksiąg rachunkowych z pełnym bieżącym dostępem zdalnym i elektronicznymi przesyłami dokumentów oraz zestawień, przygotowanie systemu organizacji rachunkowości oraz elektronicznego przepływu i przechowywania dokumentacji),
•    Usług obsługi kadrowo-płacowej
( w tym- analizy zatrudnienia, prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej na platformie elektronicznego dostępu z pełną obsługą w Instytucjach Publicznych i z możliwością bieżącego przekazywania informacji),
•    Usługi organizacji i prowadzenia elektronicznego systemu sprzedaży i rozliczeń finansowych z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Podoba ci się:

Produkty - usługi:

  • On-line usługi rachunkowe i podatkowe dla spółek i osób fizycznych
  • Usługi kadrowo-płacowe
  • Doradztwo podatkowe - wpis na listę MF doradców podatkowych
  • Rozliczenia podatkowe roczne i okresowe osób fizycznych i spółek

Kontakt:
Bernardyńska 3 lok. 19
Warszawa
tel.: 605 480 475
e-mail: kjurek@timp.com.pl
www.timp.com.pl

powrót