Program aktywizacji bezrobotnych kobiet

0 komentarzy
GOPS

Zapraszamy kobiety bezrobotne z terenu Gminy Piaseczno chcące powrócić na rynek pracy, do udziału w bezpłatnym programie „MASZ TĘ MOC ZMIENIĆ JUTRO” prowadzonym w ramach Klubu Integracji Społecznej w Piasecznie. Celem więcej