Starosta Jan Adam Dąbek - piaseczno.pl

Starosta poprosił o dofinansowanie Cyraneczki – Kamil Myszyński

Dzisiaj doszło do niecodziennej sytuacji na XXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie. Pojawił się starosta Jan Adam Dąbek, który podjął trzy tematy: wsparcie dla Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Chyliczkowskiej w kwocie 500 tysięcy złotych, środki na budowę ulicy Cyraneczki w Józefosławiu i na usprawienie działalności wydziału geodezji i katastru.

Na samym początku swojej wypowiedzi starosta Dąbek zapowiedział, że przyszedł złupić gminę z pieniędzy. Pierwszym tematem jaki podjął było dofinansowanie przez gminę działalności Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie. Chodzi o to, że gmina oddając powiatowi piaseczyńskiemu LO, obiecała dofinansowanie placówki oświatowej na poziomie 50%. W związku z tym starosta liczył na dofinansowanie w kwocie 500 tysięcy złotych, bo utrzymanie LO kosztuje powiat piaseczyński 1 095 000,00 złotych. Chodziło oczywiście o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania w tej placówce. Współfinansowanie powiatu i gminy miałoby trwać w latach 2013 – 2014. Jednak jak to zwykle bywa radni gminy Piaseczno byli bardzo sceptycznie nastawieni do pomysłu Pana starosty. Padło pytanie: czy starosta Dąbek skierował się odnośnie współfinansowania Liceum Ogłnokształcącego do innych samorządów lokalnych?. W tej mierze chodziło radnym o gminę Lesznowola, bo aż 30% uczniów tej szkoły jest z sąsiedniego samorządu. Starosta stwierdził, że nie, bo była umowa dżentelmeńska odnośnie współfinansowania tej placówki przez gminę Piaseczno. Potwierdziła to radna Dorota Wysocka – Jońska, która przypomniała o tym fakcie zebranym na Radzie Miejskiej w Piasecznie. W sprawie finansowanie placówki oświatowej zabrał w końcu głos burmistrz Zdzisław Lis, który poinformował Pana starostę o możliwym przekazaniu w ramach współfinansowania kwoty rzędu 200 tysięcy złotych. Jest to suma, która w całości pokrywa zajęcia ponadnormatywne w tym liceum. Zapewne nie wykluczone, że wobec mniejszego współfinansowania tej placówki ze strony gminy Piaseczno, starosta Dąbek zwróci się do gminy Lesznowola o wsparcie działalności Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie. Na pewno warto zadbać o utrzymanie dotychczasowy poziom finansowania placówki. Dzięki wysokim nakładom udaje się uzyskiwać bardzo dobre wyniki naukowe. W tym Liceum Ogólnokształcącym 100% uczniów zdaję maturę. Jest to imponujący wynik nawet na skalę Województwa Mazowieckiego.

Drugą sprawą jaką poruszył starosta Dąbek była kwestia przebudowy ulicy Cyraneczki w Józefosławiu. Do tej pory na budowę tej ulicy powiat piaseczyński wydał 4 miliony złotych. Natomiast gmina Piaseczno tylko 1,8 miliona złotych. Jak zauważył starosta Dąbek inwestycja miała być realizowana po połowie ze strony dwóch samorządów lokalnych. Burmistrz Zdzisław Lis zauważył, że w tym roku gmina wydała na tą drogę właśnie 1,8 miliona złotych. W przyszłym nie było zobowiązania do realizacji tej inwestycji ze strony gminy Piaseczno. W tej mierze zobowiązał się powiat piaseczyński i to on powinien finansować inwestycję w 2013 roku. Dopiero w 2014 roku zostaną zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy Piaseczno na dalszą budowę ulicy Cyraneczki w Józefosławiu.

Jeśli chodzi o przebudowę ulicy Cyraneczki. To aktualnie trwa budowa tej drogi od ulicy Wilanowskiej w kierunku ulicy Ogrodowej. Mniej więcej w połowie ulicy Cyraneczki. W następnym roku powinien zostać wybudowany kolejny fragment drogi do ulicy Ogrodowej. Oczywiście wiele w tej materii zależy od wyjaśnienia kwestii gruntów na tej planowanej budowie.

Ostatnią kwestią podjętą przez starostę piaseczyńskiego było usprawnienie funkcjonowania wydziały geodezji i katastru. Najwięcej spraw prowadzonych przez ten wydział dotyczy gminy Piaseczno. W związku z tym starosta Dąbek zwrócił się o większe finansowanie samorządu. Burmistrz Zdzisław Lis tutaj był na tak, bo dzięki tym pracom udało się uzyskać wyższe wpływy z podatku od nieruchomości.

Pozdrawiam Kamil Myszyński

Więcej o ulicy Cyraneczki :

Piaseczno ogłosiło przetarg na ul. Cyraneczki

Wyłoniono wykonawcę odcinka ul. Cyraneczki

Gmina i Powiat osiągnęły konsensus w sprawie ul. Cyraneczki


Podoba ci się:

Komentarzy (12)

 1. Mam pytanie Kamila Myszyńskiego, autora tekstu. Dlaczego w relacji nie ma nic o tym, co mówili radni z Józefosławia zaraz po wystąpieniu starosty ? Skoro starosta/sołtys przemawiał w sprawie kasy dla Cyraneczki, to radni musieli go poprzeć innej możliwości nie widzę, ale mogę się mylić.

 2. Oczywiście, tak by było, gdyby w tym miejscu przewidziana była dyskusja. Pan Starosta zjawił się na sesji dość niespodziewanie i dzięki grzeczności przewodniczącego Rady Miejskiej p. A. Swata oraz na prośbę p. burmistrza Z. Lisa – został dopuszczony do głosu poza planem obrad. Po swojej wypowiedzi uzyskał odpowiedź burmistrza, podziękował i wyszedł. Jak najbardziej jestem za dalszą budową ul. Cyraneczki, jednak razi mnie to, że „sprawozdawca” – p. Kamil nie wspomniał, iż Gmina poza 1,8 mln zł w tym roku wniosła do budowy tej ulicy działki gruntowe, które też mają swoją wartość i to niemałą. Rozmawiałam z burm. Lisem o dalszej budowie ulicy Cyraneczki, ale widzę, że w 2013 to Starostwo będzie musiało się bardziej postarać, bo w Gminie budżet (projekt) jest b. napięty, niestety.

 3. Grejman@ Radni nic nie powiedzieli, bo nie było żadnej dyskusji. Przewodniczący Rady udzielił głosu tylko Panu Burmistrzowi, potem powiadomił Pana Starostę, że radni usłyszeli prośby i będą o tym rozmawiać przy pracach nad budżetem, czyli w innym terminie i miejscu niż trwająca wówczas sesja, po czym zarządził przerwę.
  W piątek mieliśmy połączone posiedzenie dwóch komisji: finansów oraz polityki gospodarczej z udziałem Pana Burmistrza i Pani Skarbnik. Rozmawialiśmy wstępnie o prośbach Pana Starosty. Dyskusja była dość burzliwa. Niestety, znaczna część radnych, z różnych przyczyn, ma bardzo ograniczone zaufanie do Pana Starosty. Poza tym Radnym nie podoba się, że Pan Starosta co chwila prosi gminę o sfinansowanie lub dofinansowanie zadań starostwa.
  Żadne decyzje w sprawach, o których była mowa na ostatniej sesji, jeszcze nie zapadły.

  Przy okazji, chciałam wyjaśnić kwestie ul. Cyraneczki. Mówił o tym Pan Burmistrz, jednak Kamil przeoczył albo zapomniał o tym wspomnieć. Oprócz dotacji w kwocie 1.8mln zł, gmina nieodpłatnie przekazała starostwu część działek pod budowę tej drogi. I jest to konkretna wartość. Obecny odcinek jest budowany z pieniędzy gminy i kosztuje ok. 1.5mln. zł.

  • Pani radna co ma zaufanie do zabezpieczenia środków na drogę notabene Gminną. Ja zaczynam się dziwić gminie. Starosta za gminę buduje drogę a tam decydenci robią jakieś fochy. To jakaś paranoja.

   • ul. Cyraneczki ma być droga powiatowa a nie gminna i w związku z tym jest to zadanie starostwa. Jak na razie to tylko gmina finansuje budowę tej drogi.
    A co do braku zaufania wielu radnych do Pana starosty, to proszę ich zapytać dlaczego tak się dzieje. Znają Pana starostę znacznie dłużej niż ja. Nie odpowiadam za opinie innych.
    Tak jak wyjaśniłyśmy to panią Hanią, to nie była sesja budżetowa i nie był to czas na dyskusje. Na sesji to przewodniczący rady udziela głosu a porządek obrad jest zatwierdzany na samym początku. Pan Starosta był dość niespodziewanym gościem na tej sesji, która i tak była bardzo napięta i trwała wiele godzin. Pan Starosta przekazał radnym swoje prośby do budżetu. Takie dyskusje będą (już są) w komisjach przy pracach na budżetem.

    • co znaczy ma być? Czyli jest gminna.
     Mam pytanie co się stanie jak powiat tej ul. nie weźmie?

     • Kategorie drogi nadaje się po jej wybudowaniu. Z tego co wiem, to Pan Starosta zabiegał o to, aby była to droga powiatowa.

   • właśnie co to za cyrki ?!

 4. Jestem zaskoczony wypowiedziami naszych radnych, zamiast zdecydowanie poprzeć starostę w działaniu tłumaczą gminę.
  Panie radne nie tędy droga.

  • Przecież wyżej masz odpowiedź radnych dlaczego nie poparły wniosku.

   • Grejman , inni radni w tym pkt. zabierali głos.
    Poczekamy na skuteczność naszych radnych.

 5. No tak, czyli znowu kłótnia i przepychanki.