Przestrzeń usługowa w Józefosławiu

11 komentarzy
Józefosław fot. Bartosz Bilski

Kilkunastotysięczna społeczność to zapotrzebowanie na usługi związane z realizacją podstawowych potrzeb mieszkańców, zarówno tych społecznych, jak oświata i kultura, czy potrzeb życia codziennego zakupy, opieka medyczna, spędzanie wolnego czasu. To więcej

Ograniczenie zabudowy w Józefosławiu

1 komentarz
ul. Cyraneczki

W 2010 r. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zredefiniowała wskaźnik intensywności zabudowy, co spowodowało ok. 2 lata temu zmianę rozstrzygnięć nadzorczych wojewody. Obecnie do wskaźnika intensywności zabudowy wlicza się więcej