Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski dla Józefosławia

Józefosław zajął drugie miejsce w gminie pod względem głosów oddanych na projekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego. Na projekty związane z Józefosławiem głosowało 1207 osób z Józefosławia i 127 osób z Julianowa. Niska frekwencja pokazuje jak nie wiele trzeba, aby mieć wpływ na zmiany w naszej wsi.

Projekty wybrane do realizacji:

* SP Józefosław – rozbudowa placu zabaw 109 482,00 zł – 1310 głosów

* SP Józefosław – rozbudowa sceny szkolnej o konstrukcję nośną wraz z okotarowaniem 130 000,00 zł – 1243 głosów

* SP Józefosław – wykonanie wielofunkcyjnego nagłośnienia w stołówce szkolnej 18 500,00 zł – 1202 głosów

* SP Józefosław – Szkolna Agencja Informacyjna – sprzęt do tworzenia relacji i streamingów 128 100,00 zł – 1080 głosów

* Poidełka dla ludzi i zwierząt 36 500,00 zł – 1072 głosów

Więcej informacji -> Wyniki głosowania – budżet obywatelski

Wszystkie projekty dla Józefosławia, które brały udział w plebiscycie:

7. Ogrody społeczne w Józefosławiu – cykl rodzinnych warsztatów

Lokalizacja

Ogród Społeczny przy ul. Cyraneczki 11 w Józefosławiu

Skrócony opis projektu

Stworzenie i przeprowadzenie cyklu warsztatów przyrodniczych dla dorosłych i dzieci. W tym roku został zrealizowany projekt dotyczący ogrodów społecznych w Józefosławiu (przy ul. Cyraneczki) zgłoszony do Funduszu Sołeckiego Józefosławia przez Stowarzyszenie Pomysł Na Józefosław. W ramach tego projektu powstały skrzynie warzywne, kwiatowe, ogród sensoryczny oraz domki dla owadów.

Opis projektu

W tym roku został zrealizowany projekt zgłoszony do Funduszu Sołeckiego Józefosławia oraz do Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 przez Stowarzyszenie Pomysł Na Józefosław.

Powstały skrzynie warzywne obsadzone warzywami i ziołami oraz ogród sensoryczny i ogród z roślinami miododajnymi. Obok skrzyń z warzywami mieszczą się domki dla owadów.
Jest to miejsce, które powstało z myślą o mieszkańcach Józefosławia. Ma pełnić rolę edukacyjną oraz integracyjną.

Moim pomysłem jest stworzenie cyklu warsztatów, podczas których uczestnicy dowiedzieliby się jak przygotować podwyższone rabaty zgodnie z zasadami permakultury, jakie jest dobre sąsiedztwo dla roślin, jak tworzyć ogrody warzywne i ziołowe, jakie rośliny są miododajne itp. Poza edukacyjnym walorem takie zajęcia są możliwością poznania swoich sąsiadów i integracji z nimi. Ponadto zajęcia uwrażliwiają dzieci i dorosłych na kontakt z naturą i uczą jak wyglądają rośliny użytkowe. Wiele osób nie ma świadomości jak rośnie np. fasolka, cukinia, bób.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem projektu jest integracja mieszkańców, edukacja przyrodnicza i ekologiczna.

Zasady korzystania

Warsztaty mają charakter otwarty, są dla rodziców, dzieci i seniorów

Łączny koszt - 16 300 zł

8. SP Józefosław – rozbudowa sceny szkolnej o konstrukcję nośną wraz z okotarowaniem

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
ul. Kameralna 11; 05 – 500 Józefosław

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej sceny szkolnej o mobilną konstrukcję nośną (wyciąganą przy pomocy wyciągarek ręcznych) do której będzie można przymocować: scenografię, reflektory, projektory do scenografii interaktywnych, wraz z wykonaniem okotarowania frontowego, horyzontu sceny oraz szali bocznych. Wyposażenie horyzontu sceny i kurtyny głównej w ręczny mechanizm otwierania i zamykania. Scena (jest) i byłaby wykorzystywana podczas imprez szkolnych i lokalnych (kiermasze, bieg Józefosławia, pikniki naukowe i integracyjne, koncerty i inne wydarzenia kulturalne). Dzięki realizacji projektu będzie możliwy dalszy rozwój istniejących w szkole grup teatralnych, wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów, rozwijanie ich kreatywności oraz twórczości uczniów w zakresie gry aktorskiej. Całość będzie mobilna w razie potrzeby montowana w małej sali gimnastycznej przez pracowników obsługi szkoły.

Opis projektu

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej sceny szkolnej o mobilną konstrukcję nośną wykonaną z kratownicy (do mocowania okotarowania, scenografii i oświetlenia, wraz z możliwością wykonywania scenografii interaktywnych) osadzoną na 4 słupach i wciąganych na wysokość 6,5 metra przy pomocy wciągarek ręcznych. Do konstrukcji nośnej z przodu byłoby zamocowane okotarowanie: szale boczne o wysokości 6,5 metra i szerokości 1 metra, lambrekin i kurtyna główna o wysokości 6 metrów sterowana ręcznie (wymiary otworu scenicznego 7,5 metra szerokości na 4,6 metra wysokości, z tyłu byłby zainstalowany horyzont sceniczny z możliwością otwarcia sterowany ręcznie o wymiarach takich, jak kurtyna główna, za którym byłaby możliwość zainstalowania ekranu do interaktywnych scenografii. Całość byłaby dopasowana do wymiarów małej sali gimnastycznej, która po rozstawieniu sceny po dokonaniu rozbudowy służyła by za salę teatralno – koncertową z widownią liczącą ponad 250 osób. Należy zauważyć, że projekt rozbudowy sceny zakłada, że przed kurtyną główną by istniało proscenium na całej szerokości sceny o głębokości 1 metra. Szczegóły zwymiarowane są widoczne na załącznikach: zał. 1 rys.1 – układ podestów scenicznych przewidzianych do zabudowy konstrukcji nośnej (należy pamiętać o proscenium, które nie jest ujęte na rysunku, gdyż nie podlega zabudowie), rys. 2 – rzut z góry na konstrukcję kratownic nadscenia, rys. 3 – rzut z przodu na otwór sceniczny i okotarowanie, rys. 4 – rzut z boku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Szkoła XXI wieku, to nie tylko miejsce nauki, ale także miejsce rozwijania zainteresowań, talentów i pasji, zatem szkoła nie może ograniczać się stricte do działalności dydaktycznej, ale powinna być istotnym centrum funkcjonowania społeczności lokalnej. W Józefosławiu tak właśnie się dzieje – jest co prawda filia Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury, ale jednak największe imprezy sportowe, kulturalne i lokalne odbywają się właśnie w szkole. To właśnie szkoła jest centrum życia społeczności lokalnej Józefosławia, Julianowa i północno-wschodniej części Piaseczna. Dotychczasowe użytkowanie sceny pokazuje, że jest ona ważnym elementem wyposażenia szkoły o bardzo szerokim (także pozaszkolnym) wykorzystywaniu, a także okazuje się niewystarczająca do realizacji przedsięwzięć artystycznych. Oprócz regularnego użytkowania sceny przez istniejące i rozwijające się grupy teatralne (ze znacznym dorobkiem nagród w przeglądach teatralnych) na scenie odbywają się różne imprezy organizowane przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe, warto zauważyć, że na scenie występowały zespoły muzyczne m.in. Grupa Mocarta, Andrzej Jagodziński Trio, Krzysztof Skiba, Maciej Wota, lokalne zespoły rozrywkowe. W Józefosławiu brak jest jakiejkolwiek innej infrastruktury scenicznej wraz z salą mogącą pomieścić ponad 100 osobową widownię – na ten moment nie ma nawet perspektyw, aby coś takiego zaistniało, zaś dotychczasowe realizacje opierały się na niestabilnych parawanach i prymitywnej scenografii, dlatego też rozbudowa istniejącej sceny szkolnej o mobilną konstrukcję nośną wraz z okotarowaniem zdecydowanie poszerzy możliwości realizacji wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, dając dodatkowe możliwości scenograficzne i oświetleniowe. Dzięki rozbudowie sceny uda się w kilka godzin uczynić z małej sali gimnastycznej – salę teatralno – koncertową z widownią na około 250 osób. Nie ma wątpliwości, że nowa jakość infrastruktury scenicznej przyczyni się do jeszcze większego rozwoju artystycznego naszych uczniów, co z pewnością przyczyni się do jeszcze większych sukcesów.

Zasady korzystania

Scena będzie użytkowana nieodpłatnie przez uczniów w ramach wystawiania spektakli okolicznościowych i teatralnych pod opieką wyznaczonych nauczycieli, a także podczas imprez: okolicznościowych, charytatywnych, kulturalnych i sportowych, organizowanych przez lokalne stowarzyszenia i instytucje kultury w partnerstwie ze szkołą. Na wszystkie spektakle organizowane przez szkołę będzie wstęp wolny. Projekt będzie dostępny dla wszystkich grup wiekowych z dostępem dla niepełnosprawnych.

Łączny koszt - 130 000 zł

17. SP Józefosław – wykonanie wielofunkcyjnego nagłośnienia w stołówce szkolnej

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
ul. Kameralna 11; 05 – 500 Józefosław

Skrócony opis projektu

Pomieszczenie stołówki szkolnej jest miejscem, w którym oprócz jego głównej funkcji odbywają się: konkursy, egzaminy, posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania wiejskie, liczne spotkania władz Gminy Piaseczno z mieszkańcami, spotkania wspólnot mieszkaniowych. Projekt zakłada wykonanie wielofunkcyjnego nagłośnienia mającego możliwość wykorzystywania do odtwarzania cichej muzyki (w trakcie wydawania posiłków), a także pełniącego funkcję nagłośnienia konferencyjnego sprzężonego z wyprowadzeniem do komputera i projektora multimedialnego (sprzęt istniejący) wykorzystywanego podczas: konkursów, egzaminów, rad pedagogicznych i licznych spotkań społeczności lokalnej.

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie wielofunkcyjnego nagłośnienia pomieszczenia stołówki szkolnej złożonego z 10 głośników wmontowanych w kasetony sufitowe, dedykowanego wzmacniacza (np. MWL-5DSP1D2/200) z wejściami usb i aux, instalacji połączeniowej z wyprowadzeniem dwóch gniazdek do mikrofonów przewodowych (przy istniejącym ekranie), wyprowadzenia do podłączania urządzeń peryferyjnych, dwóch mikrofonów przewodowych i dwóch mikrofonów bezprzewodowych, zamykanej szafki rakowej na sprzęt. Pomieszczenie stołówki szkolnej jest miejscem, w którym oprócz jego głównej funkcji odbywają się: konkursy, egzaminy, posiedzenia rady pedagogicznej, rady rodziców, spotkania wiejskie, liczne spotkania władz Gminy Piaseczno z mieszkańcami, spotkania wspólnot mieszkaniowych. Projekt zakłada wykonanie wielofunkcyjnego nagłośnienia w pomieszczeniu stołówki mającego możliwość wykorzystywania do odtwarzania cichej muzyki (w trakcie wydawania posiłków), a także funkcję nagłośnienia konferencyjnego sprzężonego z wyprowadzeniem do komputera i projektora multimedialnego (sprzęt istniejący) wykorzystywanego podczas: konkursów, egzaminów, rad pedagogicznych i licznych spotkań społeczności lokalnej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Działalność szkoły XXI wieku nie może ograniczać się stricte do działalności dydaktycznej, ale powinna być istotnym centrum funkcjonowania społeczności lokalnej. W Józefosławiu i Julianowie tak właśnie się dzieje – największe imprezy sportowe, kulturalne i lokalne odbywają się właśnie w szkole. To właśnie szkoła jest centrum życia społeczności lokalnej Józefosławia, Julianowa i północno-wschodniej części Piaseczna. Zaś pomieszczenie stołówki z istniejącą już infrastrukturą multimedialną (elektrycznie rozkładany ekran, projektor o wysokich parametrach z wyjściami przyłączeniowymi analgowymi i cyfrowymi znakomicie sprawdza się w roli sali konferencyjnej, zebrań wiejskich i licznych spotkań lokalnych zarówno o szerokim audytorium, jak i wewnątrzosiedlowym. Dotychczasowe użytkowanie tego pomieszczenia wskazuje na doskwierający brak dedykowanego i wielofunkcyjnego nagłośnienia. Używane było wprawdzie nagłośnienie przenośne, jednak nie spełniało ono zbyt dobrze swojej roli (jakość dźwięku, niewystarczająca liczba mikrofonów, brak sprzężenia ze sprzętem multimedialnym etc.), dodatkowo widzimy potrzebę wyciszania i edukowania uczniów poprzez ciche odtwarzanie muzyki podczas serwowania posiłków (muzyka byłaby puszczana tematycznie – kompozytor lub wykonawca w cylku tygodniowym). Aktualnie pomieszczenie stołówki zostało wyremontowane i właściwie jedynym elementem brakującym do poprawy jego funkcjonalności jest wykonanie stałego, dedykowanego wielofunkcyjnego nagłośnienia.

Zasady korzystania

Nagłośnienie będzie używane (codziennie) podczas wydawania posiłków do odtwarzania muzyki (puszczanie muzyki tematycznej wg. kompozytorów lub wykonawców), będzie też nieodpłatnie udostępniane do użytkowania podczas licznych: zebrań wiejskich, spotkań mieszkańców z władzami Gminy Piaseczno, spotkań wspólnot mieszkaniowych. Będzie zatem zlokalizowane w miejscu ogólnodostępnym i będzie udostępniane bezpłatnie jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba. Stołówka jest miejscem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Zatem z nagłośnienia będzie korzystać nie tylko społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele, rada rodziców), ale także społeczność lokalna w najszerszym słowa tego rozumieniu.

Łączny koszt – 18 500 zł

22. Zielony skwer w Julianowie przy terenie rekreacyjno-sportowym

Lokalizacja

Ulica Cyraneczki w Julianowie

Skrócony opis projektu

Budowa skweru i urządzenie skweru w Julianowie, który będzie oddzielał od ulicy część rekreacyjno-sportową. Projekt zakłada umieszczenie małej architektury w otoczeniu bujnej roślinności o charakterze naturalistycznym.

Opis projektu

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu od ulicy Cyraneczki w Julianowie pomiędzy terenem rekreacyjno-sportowym, a ulicą zgodnie z założeniami ciągłości architektoniczno-krajobrazowej przy tej ulicy, od Józefosławia po Julianów. Projekt przewiduje zakup małej architektury (ławek, donic, podestów itp), roślin i drzew, tak by dawać wytchnienie osobom spacerującym, w otoczeniu bujnej roślinności o charakterze naturalistycznym. Celem projektu jest stworzenie terenu, o takim samym charakterze jak w Józefosławiu przy tej samej ulicy. Ma to być taki przedwstęp do całego terenu rekreacyjno-sportowego, z którym graniczy skwer. Zorganizowanie takiej przyjaznej, zielonej przestrzeni jest bardzo cenione przez mieszkańców i z pewnością zachęci do spacerów. Na wskazanym placu pojawiłyby się: podesty drewniane – podobne jak przy ul. Cyraneczki/Julianowska, drewniane ławki, donice z kwiatami, zostałyby nasadzone rośliny, drzewa, tak aby z czasem dawać coraz większy cień przechodniom. Wykonane zostałyby nawierzchnie naturalne.
Warto uwzględnić trendy designerskie, tworząc przestrzeń funkcjonalną i nowoczesną, nawiązującą do powstałych już skwerów w Józefosławiu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W Józefosławiu powstały w ubiegłych latach dwa skwery przyuliczne dające wytchnienie podczas spacerów i to byłaby doskonała okazja by taki skwer w podobnym charakterze mógł powstać również w Julianowie. Ulica Cyraneczki to obecnie najładniejsza ulica w naszych obu wsiach i warto ją zagospodarowywać nowocześnie, zielono i z myślą o komforcie naszych mieszkańców.

Zasady korzystania

Projekt spełnia zasady wymogu ogólnodostępności, gdyż jest to teren publiczny.

Łączny koszt - 130 000 zł

26. Poidełka dla ludzi i zwierząt.

Lokalizacja

Ul. Cyraneczki 11 w Józefosławiu – zdrój dla ludzi i zwierząt.
Poidła dla psów, ptaków i owadow – skwer przy ul. Wenus, skwer przy filii Centrum Kultury w Józefosławiu, wybieg dla psów przy ul. Cyraneczki, wybieg dla psów w parku przy ul. Ogrodowej 2, park przy ul. Ogrodowej 2.

Skrócony opis projektu

Poidełka promujące picie wody z sieci. W okresie lata w centrum naszej miejscowości będzie można za darmo napić się wody. Poidełka będą dostępne również dla zwierząt (psów, ptaków i owadów). Właściciel pupila będzie mógł nawodnić swojego psa w czasie spaceru. Nie będziemy też musieli kupować wody butelkowanej. Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem poidełek.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup w sumie 6 poidełek. Jednego poidła dwumisowego, z boczną misą oraz poidełkiem dla zwierząt z funkcją powolnego odpływu, spełniający wymagania dla osób niepełnosprawnych. Urządzenie powinno być wandaloodporne, odporne na korozję oraz warunki atmosferyczne. Usytuowane byłoby niedaleko hydrantu na skwerze przy ul. Cyraneczki 11 w Józefosławiu. 5 niezależnych poidełek (niewymagających podłączenia do sieci) dla psów, ptaków i owadów mogą być usytuowane w następujących lokalizacjach: Park przy ul. Ogrodowej 2 w Józefosławiu – 2 szt. w tym jeden przy wybiegu dla psów, nowy skwer przy filii Centrum Kultury w Józefosławiu 1 szt., przy wybiegu dla psów – ul Cyraneczki 1 szt oraz na skwerze przy ul. Wenus.

Poidło przy ul. Cyraneczki 11 powinno współgrać z małą architekturą na skwerze (rekomendujemy takie samo jakie jest na pl. Piłsudskiego). Poidełko dla psów, ptaków i owadów to proste, ale estetycznie skonstruowane, urządzenie z drewna i metalu. Umieszczono na nim trzy miseczki. Dolna przeznaczona jest dla psów, środkowa dla ptaków, natomiast na samej górze znajduje się pszczółka z miseczką dla owadów. Poidełko na dole ma specjalne poprzeczki, które zostają umieszczone pod ziemią, by nikt go nie wyciągnął czy nie zdewastował.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Poidełka to praktyczne urządzenia, dzięki którym w trakcie spaceru z pupilem, podczas upałów możemy napić się wody i nie musimy martwić się o stan nawodnienia naszego zwierzaka, nosić ze sobą specjalnie miski czy butelki z wodą. Poidełka są tak skonstruowane, aby woda w misie spływała trochę wolniej niż w standardowych misach, po to, aby zwierzątko mogło spokojnie napić się wody. Poidełka będą ustawione w miejscach ogólnodostępnych, z których korzysta młodzież, gdzie mieszkańcy spacerują, biegają, jeżdżą na rowerze, gdzie spacerują mamy z dziećmi oraz seniorzy. Poidełka dla innych zwierząt pomagają im przetrwać długotrwałe susze, w dobie zmieniającego się klimatu.

Zasady korzystania

Poidełka są trzystopniowe, dzięki czemu każdy ma do nich łatwy dostęp. Pierwsze dwa poziomy są przeznaczone “dla dużego” i “dla małego”, a ostatni “dla pupila”! Projekt przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców o dowolnej porze. To samo dotyczy poidełek dla psów, ptaków i owadów. Poidełka dla ludzi i zwierząt staną w miejscach najbardziej uczęszczanych przez spacerowiczów, rowerzystów i mam z dziećmi oraz właścicieli psów. Poidełko wpłynie pozytywnie na komfort życia zwierząt i ludzi – ugasi pragnienie w upalne dni, pozwoli na schłodzenie siebie i pupila. Ponad to będzie to dodatkowa promocja picia piaseczyńskiej kranówki. Dodatkowo woda spływająca zaspokoi pragnienie zwierząt wolno i dziko żyjących.

Łączny koszt - 36 500 zł

33. Pierwszy „zielony przystanek” w Józefosławiu

Lokalizacja

ul. Wilanowska, przy wjeździe do Józefosławia (przystanek komunikacji miejskiej przy centrum handlowym)

Skrócony opis projektu

Nasz pomysł to stworzenie pierwszego „zielonego przystanku” autobusowego w Józefosławiu z dachem pokrytym roślinnością oraz zieloną ścianą z pnączy. Przystanek stanąłby przy wjeździe do Józefosławia, przy centrum handlowym. Zielone przystanki to świetna propozycja na zwiększenie powierzchni zieleni w miastach, cień i relaks dla podróżnych oraz uciecha dla oczu dla wszystkich!

Opis projektu

Projekt będzie polegał na urządzeniu pierwszego „zielonego” przystanku autobusowego w Józefosławiu. Przystanek wybrany do metamorfozy znajduje się przy głównym wjeździe do Józefosławia przy ulicy Wilanowskiej obok popularnego, lokalnego centrum handlowego.

Na miejscu istniejącego przystanku, postawiona zostanie nowa, przeszklona wiata, na dachu zostanie stworzone specjalne podłoże umożliwiające wzrost dobranych roślin bylinowych (wieloletnich), przy tylnej ścianie zostanie zbudowana metalowa konstrukcja, po której będą się pięły rośliny. Rośliny pnące z czasem stworzą zieloną ścianę. Całość będzie przyjaznym, ocienionym miejscem dla osób korzystających z komunikacji miejskiej. Aby przystanek zachował swoje walory, konieczna będzie regularna pielęgnacja roślin.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Józefosław urbanizuje się w bardzo szybkim tempie, przybywa nowych domów, a co za tym idzie nowych ulic oraz powierzchni wybrukowanych, kolejne niezagospodarowane pola zamieniają się w osiedla. W obecnych czasach kryzysu klimatycznego, ważne jest aby zwiększać powierzchnię biologicznie czynną, przy jednoczesnym umożliwieniu rozwoju miejscowości. To założenie świetnie spełniają budynki oraz inne budowle (w tym przystanki) z zielonymi dachami i ścianami, są one coraz częściej budowane w przestrzeniach miejskich. Zielony przystanek stanowi świetną alternatywę dla tradycyjnego przystanku, zwiększa ilość zieleni perzy pasach drogowych, efektywnie zatrzymuje wodę opadową, daje cień w upalne dni, roślinność obniża temperaturę. Wprowadzanie tego typu projektów jest zgodne z wytycznymi dla adaptacji miast do zmian klimatu. Estetyczne otoczenie poprawia samopoczucie mieszkańców, miejmy nadzieję, wpłynie także na większą dbałość o przestrzeń publiczną (brak nielegalnych reklam, bazgrołów i śmieci).

Zasady korzystania

Przystanek komunikacji miejskiej będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

Łączny koszt - 52 000 zł

38. Książkomat w Józefosławiu

Lokalizacja

ulica Julianowska 67A, 05-500 Józefosław

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy ustawienia książkomatu czyli samoobsługowego urządzenia na zewnątrz budynku. Książkomat będzie służył do samodzielnego odbioru zamówionych wcześniej książek o każdej porze dnia i nocy. Składające się z 18 skrytek urządzenie będzie przechowywać zamówienia umieszczone w nim przez personel biblioteki. Czytelnik do odbioru potrzebuje tylko wolnej chwili oraz karty bibliotecznej.

Opis projektu

Idea wprowadzenia książkomatu w Józefosławiu, czynnego 24/7, wydaje się być niezbędnym elementem nowoczesnej placówki bibliotecznej. Dostęp do książek przez całą dobę i możliwość odbioru zamówionych pozycji w dogodnym terminie to zalety książkomatu.

Książkomat umieszczony na zewnątrz budynku ułatwi udostępnianie zbiorów, jeżeli zostaniemy postawieni w sytuacji lockdownu lub częściowego zamknięcia – nie trzeba będzie rezygnować z usług biblioteki. Urządzenie to jest samoobsługowe, działa na podobnej zasadzie co znany nam paczkomat. Umożliwia odbiór zbiorów zamówionych wcześniej za pośrednictwem katalogu online. Wystarczy tylko złożyć zamówienie, a w opcjach odbioru zaznaczyć „Książkomat”. Dzięki takim rozwiązaniom, wypożyczanie i korzystanie ze zbiorów będzie jeszcze wygodniejsze.
Książkomat składa się z 18 skrytek, ułożonych w dwóch pionowych panelach po 9 schowków, zamykanych za pomocą elektrozamków. Do dyspozycji będzie również panel z dotykowym wyświetlaczem LCD oraz czytnik kart czytelnika umożliwiający otwieranie skrytek.

Urządzenie zasilane jest napięciem standardowym – 230 V, 50 Hz i jest podłączone do sieci komputerowej LAN, RJ45. Obsługiwane przez komputer stacjonarny klasy PC. Pobór mocy to 480W. Całość obudowy wykonana jest z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Książkomat umożliwi korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w dogodnym dla mieszkańców terminie – o dowolnej porze dnia i nocy. Dzięki temu dostęp do kultury będą miały osoby, które z różnych przyczyn nie mogą korzystać z biblioteki w godzinach jej otwarcia. Zbiory biblioteki będą na wyciągnięcie ręki. Urządzenie jest łatwe, proste i bezpieczne w obsłudze. Książkomat służy wszystkim ze względu na całodobowy dostęp do urządzenia. Ponadto sprawdzi się w momencie ponownego lockdownu czy ograniczenia otwarcia biblioteki.

Zasady korzystania

Książkomat to urządzenie samoobsługowe. Wystarczy tylko karta biblioteczna i otwiera się schowek, gdzie czekają zamówione wcześniej książki.

Czytelnik składa zamówienie poprzez katalog online. Gdy książka jest gotowa do odbioru, personel biblioteki umieszcza ją w książkomacie. Zamówienie jest oznaczane w systemie bibliotecznym jako gotowe do odbioru. System biblioteczny powiadamia czytelnika o możliwości odbioru egzemplarza. Czytelnik identyfikuje się w książkomacie przy pomocy karty bibliotecznej. Do książkomatu można także zwracać wypożyczone zbiory.

Łączny koszt – 107 100 zł

44. Park kieszonkowy przy rondzie Ogrodowa/Cyraneczki w Józefosławiu

Lokalizacja

Niewielki teren zielony w kształcie trójkąta, graniczący z rowem Jeziorki, tuż przy rondzie Ogrodowa/Cyraneczki.

Skrócony opis projektu

Nasz projekt zakłada urządzenie kolejnego parku kieszonkowego w ciągu ul. Cyraneczki w Józefosławiu, wybrany teren sąsiaduje z kanałem Jeziorki. W ramach projektu powstanie: utwardzony mini placyk i ścieżki, mała architektura oraz uporządkowana zieleń. Parki kieszonkowe to mini skwery urządzane nawet na niewielkich skrawkach terenu, które w znakomity sposób poprawiają jakość przestrzeni publicznej.

Opis projektu

Parki kieszonkowe to mini skwery urządzane nawet na niewielkich skrawkach terenu, które w znakomity sposób poprawiają jakość przestrzeni publicznej. Nasz projekt zakłada urządzenie kolejnego parku kieszonkowego w ciągu ul. Cyraneczki w Józefosławiu, wybrany teren sąsiaduje z kanałem Jeziorki. W ramach projektu teren, który obecnie jest zaniedbany, porośnięty samosiejkami i trawą, zamieni się w estetyczny skwer, gdzie będzie można z przyjemnością usiąść wśród zieleni i śpiewu ptaków. Projekt przewiduje urządzenie terenu tj. wykonanie utwardzonego mini placyku z ławeczkami oraz ścieżkami (utwardzenie przepuszczające wodę), posadowienie 4 łukowych ławeczek i 2 koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń roślin. Proponowane rośliny to krzewy przyciągające ptaki takie jak bez koralowy, bez czarny, kalin, berberys, tarnina, dereń, jarzębina, świdośliwa oraz pas roślin oddzielających skwerek od ulicy np. niezawodne hortensje. Na ok. 100 m2 zostanie wysiana łąka kwietna. Na skwerze planujemy także postawienie 2 estetycznych samostojących tablic na temat bioróżnorodności. Dzięki temu skwer oprócz walorów estetycznych, będzie także miał walor edukacyjny dla dorosłych i dzieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W Józefosławiu, gdzie mieszka obecnie kilkanaście tysięcy osób brakuje terenów zielonych, a Józefosław wciąż się rozwija i co rok przybywa setek nowych mieszkańców. Warto zatem każdy teren, który jest własnością gminy, oddawać pod zieleń urządzoną. Jest oczywiste, że tereny zielone mają korzystny wpływ na miejsca zurbanizowane, drzewa i krzewy pochłaniają dwutlenek węgla, obniżają temperaturę, w upalne dni dają cień, są siedliskiem dla małej fauny i flory. Parki kieszonkowe położone wzdłuż ciągów komunikacyjnych zachęcają do spacerów, im więcej spacerujących ludzi tym mniej samochodów i smogu, urządzone skwery to okazja do spotkań mieszkańców, tworzenia wspólnoty. Piękne otoczenie (a niewątpliwe zieleń urządzona upiększa okolicę) powoduje, że czujemy się zrelaksowani i szczęśliwsi.

Projekt wpisuje się w szersze założenie Gminy Piaseczno, które przewiduje utworzenie w ciągu ul. Cyraneczki, która jest głównym ciągiem komunikacyjnym i spacerowym Józefosławia szeregu małych skwerów, będących miłymi przystankami podczas spacerów.

Podobne skwery powstały ostatnio na odcinku Ogrodowa Wilanowska: Ogród zmysłów i Ogród społeczny z warzywami i ziołami przy Cyraneczki 11, wybieg dla psów czy zrealizowany we wrześniu 2021 r skwer przy Klubie Kultury.

Zasady korzystania

Park kieszonkowy będzie ogólnodostępny dla każdego, nie będzie ogrodzony.

Łączny koszt - 55 000 zł

51. Doświetlenie skwerów przy ul. Cyraneczki 11

Lokalizacja

ul. Cyraneczki 11

Skrócony opis projektu

Zakup i montaż 12 słupków oświetleniowych (zbliżonych do tych zamontowanych wzdłuż alejki do parku w Józefosławiu, od ul. Księżycowej), wraz z ułożeniem kabli, montażem niezbędnego osprzętu i wykonaniem projektu.

Opis projektu

Projekt zakłada doświetlenie dyskretnym oświetleniem w formie słupków świetlnych, dwóch skwerów przy ul. Cyraneczki 11, które powstały w tym i ubiegłym roku. Główne oświetlenie ul. Cyraneczki znajduje się po północnej stronie ulicy i po stronie południowej gdzie znajdują się skwery jest dość ciemno. Przy skwerze z kolorowymi ławeczkami znajdują się furtki do osiedli w bardzo zacienionym miejscu i równie ciemnym co nie jest zbyt bezpieczne. Proponuję dyskretne oświetlenie tak by mieszkańcom latarnie nie świeciły w okna, a doświetlały alejki na pięknie urządzonym terenie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W tym i ubiegłym roku zostały zrealizowane dwa piękne skwery przy ul. Cyraneczki 11. Niestety w projektach nie zostało zaplanowane doświetlenie z uwagi na niewystarczający budżet. Skwery wyposażone są w małą, bardzo atrakcyjną architekturę miejską (kolorowe designerskie ławeczki oraz drewniane leżaki), zostały też zamontowane urządzenia dla dzieci, skrzynie na rośliny sensoryczne i ogród społeczny. Doświetlenie tych skwerów z pewnością sprawi, że miejsca te będą bezpieczniejsze niż obecnie i nie będą narażone na akty wandalizmu. Oswietlenie będzie energooszczędne.

Zasady korzystania

Projekt spełnia wymogi ogólnodostępności, gdyż znajduje się na skwerze publicznym.

Łączny koszt – 46 000 zł

53. SP Józefosław – rozbudowa placu zabaw

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa
Im. Janusza Korczaka
ul. Kameralna 11
Józefosław 05-500

Skrócony opis projektu

Powiększenie placu zabaw poprzez likwidację zatoczki parkingowej. Zabezpieczenie dołączonego terenu krawężnikami, utwardzenie, ogrodzenie oraz wyłożenie płytami gumowymi. Dostawienie zabawek zewnętrznych, montaż żagli przeciwsłonecznych. Nasadzenie po zewnętrznej linii ogrodzenia placu zabaw żywopłotu.

Opis projektu

Celem projektu jest powiększenie powierzchni placu zabaw o likwidację zatoczki parkingowej, zabezpieczenie dołączonego terenu krawężnikiem, utwardzenie podłoża, wyłożenie płytami gumowymi oraz przesunięcie ogrodzenia. Obecnie powierzchnia placu zabawy wynosi 344m2 . Likwidacja zatoczki parkingowej o trzy miejsca parkingowe stwarza możliwość powiększenia placu zabaw o 236,5m2. Umożliwi to przesunięcie ogrodzenia, zainstalowanie dodatkowych zabawek zewnętrznych. Nasadzenie wokół ogrodzenia dodatkowego pasa zieleni (żywopłot). W dobie pogłębiania się zmian klimatycznych każde nasadzenie zieleni przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz zapobiega dalszej dewastacji środowiska naturalnego oraz poprawa ogólną estetykę w bezpośrednim otoczeniu placu zabaw. Montaż żagli przeciwsłonecznych poprawi komfort przebywania dzieci na terenie zabawowym co umożliwi wykorzystanie placu zabaw w godzinach pełnego nasłonecznienia. Powiększenie placu zabaw jest koniecznością ze względu na wzrastającą ilość dzieci w szkole oraz zwiększającą się liczbą mieszkańców Józefosławia i Julianowa.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Plac zabaw jest idealnym miejscem dla aktywności ruchowej. Wielu pedagogów i psychologów uważa, iż wspólna zabawa z rówieśnikami w takim miejscu daje dzieciom wiele radości, ale co jest bardzo istotne, przyczynia się również do ich rozwoju fizycznego oraz uczy współżycia w grupie. Motywowanie dziecka do aktywności fizycznej od najmłodszych lat, przeradza się w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu w dorosłym życiu. Zwiększenie powierzchni placu zabaw i dostawienie nowych zabawek uatrakcyjni naszym uczniom pobyt na terenie zabawowym. Plac zabaw jest miejscem bardzo nasłonecznionym. Instalacja żagli przeciwsłonecznych umożliwi korzystanie z infrastruktury w godzinach pełnego nasłonecznienia. Rozbudowa placu zabaw na terenie Szkoły to realizacja kilku ważnych celów: wspomaganie rozwoju dzieci, urozmaicenie form spędzania czasu wolnego, integracja lokalnej społeczności, wychowanie w duchu tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych. Montaż żagli przeciwsłonecznych poprawi komfort przebywania dzieci na terenie zabawowym, umożliwi wykorzystanie placu zabaw w godzinach pełnego nasłonecznienia co jest szczególnie ważne w dobie zagrożenia jakie niesie COVID-19 oraz przestrzegania zaleceń aby uczniowie (dzieci przebywające w świetlicy szkolnej) spędzali jak najwięcej czasu na zewnątrz budynku szkoły. Powiększenie placu zabaw jest koniecznością ze względu na wzrastającą ilość dzieci w szkole oraz zwiększającą się liczbą mieszkańców Józefosławia i Julianowa. Plac zabaw jest i będzie dostępny od poniedziałku do piątku po zakończonych zajęciach lekcyjnych w godzinach 17.00 – 22.00 w soboty, niedziele i święta w godzinach 9.00 – 22.00. Powiększenie rozbudowy placu zabaw uzgodniono z Dyrektorem Szkoły p. A. Sochockim ( osoba składająca projekt wicedyrektor szkoły – Justyna Tabor

Zasady korzystania

Aby sprostać oczekiwaniom naszych dzieci stoimy przed potrzebą powiększenia placu zabaw, który stanowi ważny element wspierający rozwoju dziecka, zarówno ten fizyczny jak i społeczny polegający na nauce współpracy i kreatywności. W godzinach pracy szkoły teren dostępny dla uczniów placówki w szczególności dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej i uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych plac zabaw jest i będzie ogólnodostępny dla dzieci zamieszkujących na terenie Józefosławia i Julianowa w godzinach 17.00 – 22.00. W dni wolne (soboty, niedziele i święta) plac zabaw będzie dostępny w godzinach 9.00 – 22.00 dla ogółu mieszkańców. Plac zabaw wykorzystywany jest w celach rekreacyjnych w czasie prowadzenia akcji „Lato w mieście”, organizowanych pikników i innych form rekreacji dla dzieci. Powiększenie placu zabaw jest koniecznością ze względu na wzrastającą ilość dzieci w szkole oraz zwiększającą się liczbą mieszkańców Józefosławia i Julianowa.

Łączny koszt - 109 482 zł

59. SP Józefosław – Szkolna Agencja Informacyjna – sprzęt do tworzenia relacji i streamingów

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
ul. Kameralna 11; 05 – 500 Józefosław
Skrócony opis projektu

Projekt zakłada kompleksowe wyposażenie Szkolnej Agencji Informacyjnej, którą tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w sprzęt niezbędny do tworzenia: fotorelacji, videorelacji, streamingu (na żywo) z wydarzeń szkolnych, a także lokalnych odbywających się na terenie szkoły, a także w Józefosławiu (kiermasze, bieg Józefosławia, pikniki naukowe i integracyjne, koncerty i inne wydarzenia kulturalne). Zakupiony sprzęt pozwoli również na nagrywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych. Dzięki realizacji projektu będzie możliwe wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów, rozwijanie ich kreatywności oraz twórczości uczniów, zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu oprogramowania wykorzystywanego do obróbki materiału wideo, fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej, streamingu online, nabycie umiejętności posługiwania się profesjonalną kamerą wideo, aparatem fotograficznych, oświetleniem studyjnym. Idea Szkolnej Agencji Informacyjnej wpisuje się również w uczenie istoty mediów – zarówno od strony odbiorcy, jak i twórcy.

Opis projektu

Projekt składa się z zakupu niezbędnego sprzętu foto, video, audio, wraz z osprzętemoprogramowaniem do obróbki materiału, a następnie przeszkoleniu nauczycieli będącymi opiekunami Szkolnej Agencji Informacyjnej. W ramach projektu jest planowany zakup: – w zakresie streamingu: vMix HD (oprogramowanie do streamingu) + dedykowany komputer z dobrą kartą graficzną, karta wejscie/wyjscie decklink Quad 2, (max. 8 źródeł sdi), Pulpit kontrolny do vMix (switchboard control panel) – Elgato streamdeck, Monitor do oglądu 2szt.; Przewody, kable; w zakresie oprogramowania do obróbki foto, video – program Adobe Creative Cloud do montażu dźwięku, video, tworzenia grafiki (roczna opłata licencji ok 6000 zł.) ; w zakresie sprzętu video: Kamera reporterska Panasonic HC-X2000 UHD 4K/60, XLR – 3szt.; dodatkowy akumulator do kamery 3szt., ładowarka do akumulatora 1sz.; torba transportowa na kamerę – 3szt.; statyw do kamery z głowicą 3szt.; karty pamięci do kamer SDHC/ SDXC 256GB – 9szt.; w zakresie fotograficznym: aparat fotograficzny Sony a6400 2 szt.+ obiektyw 24-70mm 2 szt.; lampa błyskowa lampa błyskowa do a6400 2 szt.; osprzęt: oświetlenie: zestaw panel LED + wrota 5szt.; statyw do oświetlenia Manfrotto Avenger 5szt.; sprzęt audio: sennheiser G4-B (zestaw: mikrofon krawatowy + nadajnik+ odbiornik) 4szt.; mikrofon bezprzewodowy reporterski -zestaw (Sennheiser ew 135P G4); kostka do mikrofonu z logo szkoły; Behringer x32 power set mikser cyfrowy. Szkolenie z vMix. Po dokonaniu zakupu sprzętu i przeszkoleniu nauczycieli – sprzęt wszedłby w użytkowanie Szkolnej Agencji Informacyjnej celem tworzenia: fotorelacji, reportaży, relacji, fotorelacji, videorelacji, streamingu (na żywo) z wydarzeń szkolnych, lokalnych odbywających się na terenie szkoły, a także w Józefosławiu (kiermasze, bieg Józefosławia, pikniki naukowe i integracyjne, koncerty i inne wydarzenia kulturalne). Zakupiony sprzęt pozwoli również na nagrywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych. Dzięki realizacji projektu będzie możliwe wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów, rozwijanie ich kreatywności oraz twórczości uczniów, zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu oprogramowania wykorzystywanego do obróbki materiału wideo, fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej, streamingu online, nabycie umiejętności posługiwania się profesjonalną kamerą wideo, aparatem fotograficznych, oświetleniem studyjnym. Idea Szkolnej Agencji Informacyjnej wpisuje się również w uczenie istoty mediów – zarówno od strony odbiorcy, jak i twórcy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Szkoła XXI wieku, to nie tylko miejsce nauki, ale także miejsce rozwijania zainteresowań, talentów i pasji, zatem szkoła nie może ograniczać się stricte do działalności dydaktycznej, ale powinna być istotnym centrum funkcjonowania społeczności lokalnej. W Józefosławiu tak właśnie się dzieje – jest co prawda filia Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury, ale jednak największe imprezy sportowe, kulturalne i lokalne odbywają się właśnie w szkole. To właśnie szkoła jest centrum życia społeczności lokalnej Józefosławia, Julianowa i północno-wschodniej części Piaseczna. Dodatkowo należy zauważyć, że Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu jest największą szkołą prowadzoną przez Gminę Piaseczno. Biorąc pod uwagę życie szkoły i jej nieustanny rozwój, a także liczne imprezy, które się na jej terenie odbywają oraz konieczność inspirowania i pobudzania zainteresowań naszych uczniów istnieje pilna potrzeba wyposażenia Szkolnej Agencji Informacyjnej w porządny sprzęt do tworzenia różnych relacji z wydarzeń, przeprowadzania reportaży itp. Oprócz funkcji informacyjnej i promocyjnej, dzięki zakupionemu sprzętowi będzie możliwe cyfrowe archiwizowanie lokalnej historii dla przyszłych mieszkańców. Dzięki powstającym reportażom i materiałom promocyjnym z pewnością łatwiejsza będzie integracja społeczności lokalnej.

Zasady korzystania

Sprzęt będzie użytkowany nieodpłatnie przez uczniów chętnych do pracy w ramach Szkolnej Agencji Informacyjnej pod opieką wyznaczonych nauczycieli. Przy pomocy zakupionego sprzętu będą tworzone relacje zarówno z uroczystości szkolnych, jak i lokalnych, będzie istniała również możliwość nagrywania materiałów dedykowanych, a także prowadzenia stramingów. Wytworzone materiały fotograficzne i video będą nieodpłatnie i ogólnodostępne za pomocą portali społecznościowych, youtube, a także strony internetowej szkoły.

Łączny koszt - 128 100 zł

68. Improwizja. Warsztaty improwizacji teatralnej.

Lokalizacja

Józefosław. Jest to wieś granicząca z warszawskim Ursynowem będąca jedną z najszybciej rozwijających się miejscowości w gminie. Razem z sąsiednim Julianowem lokalna społeczność to kilkanaście tysięcy mieszkańców. Oferta kulturalna i rozrywkowa stara się nadążyć za potrzebami. W Józefosławiu takie warsztaty mogłyby się odbywać w salach Klubu Kultury przy ul. Cyraneczki lub w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ulicy Kameralnej. Do dyspozycji pozostaje tez domek przy Cyraneczki 11. W miesiącach letnich istnieje możliwość postawienia scen plenerowych w parku lub przy Klubie Kultury. Każda z tych lokalizacji oferuje odpowiednie warunki do ćwiczeń, a szkoła i Klub Kultury także do pokazów z publicznością.

Skrócony opis projektu

Sztuka improwizacji teatralnej wyrosła z ćwiczeń wymyślonych dla zawodowych aktorów. Dziś jest wspaniałą formą ogólnorozwojowej edukacji i rozrywki. Uczestnicy uzyskują zdolności kreatywne, przełamują obawy przed wystąpieniami publicznymi, ćwiczą umysł i ciało, poprawiają koordynację ruchową i uczą się słuchać partnera. Efektem takich warsztatów będzie krótki spektakl improwizowany.

Opis projektu

Młodzież i dorośli, zanurzeni w media społecznościowe cierpią, nawet nieświadomie, na brak kontaktu z ludźmi w rzeczywistości. Warsztaty i gry improwizacyjne to szansa na ciągły kontakt z innymi, to sztuka koncentracji na drugiej osobie, pogłębienie umiejętności słuchania i empatii. Wszystko to dzieje się w formie zabawy teatralnej.

Warsztaty obejmą takie zagadnienia jak:

1. Słuchanie partnera. Seria rozgrzewek improwizatorskich poświęcona jest koncentracji na działaniach partnera. Od prostych polegających, na rzucaniu sobie niewidzialnych przedmiotów, po skomplikowane, gdy uczestnicy prowadzą równolegle działanie fizyczne i trzy odmienne ciągi skojarzeń w jednym czasie.
2. Akceptacja i dodawanie. Sercem improwizacji jest akceptacja propozycji partnera i wzbogacanie jej swoimi pomysłami. Podczas, gdy klasyczna nauka sztuki aktorskiej koncentruje się na poszukiwaniu konfliktu na scenie, improwizatorzy szukają tego, co wspólne, żeby na tej bazie wybudować świat na oczach widzów, nadać sobie imiona i funkcje na scenie a na końcu stworzyć relacje między postaciami, które będą rozwijane w kolejnych scenach impro.
3. Bycie na scenie. Ćwiczenie otwartości na propozycje. Na scenę w improwizacji wchodzi nie po to, żeby coś wnieść, ale żeby coś odkryć. Gra z partnerem polega na ciągłym wspieraniu się w działaniu, wspólnocie działań.
4. Zaawansowane gry improwizatorskie, tworzenie historii i długie formy sceniczne. Po pierwszej turze warsztatów improwizatorzy będą mogli spróbować dłuższej formy, może nawet z publicznością. W tym etapie warsztatów młodzież dotknie zasad opowiadania i tworzenia ciekawych historii oraz sposobów przeprowadzania jej na scenie.
Przewidujemy warsztaty weekendowe. W soboty i niedziele po 4.5 h z przerwą. Grupy powinny liczyć do 8 osób. Każda grupa, w cyklu początkowym powinna mieć min. 2 spotkania po 4.5 h (optymalnie 4), żeby dotknąć podstawowych zagadnień improwizacji i mieć przestrzeń na własną kreację. Potem te umiejętności będą stopniowo rozwijane i prezentowane publiczności. Planujemy stworzyć stałą szkołę improwizacji teatralnej, do której będzie można się zapisywać przez cały rok. Improwizacja teatralna ma to do siebie, że zarówno ćwiczenia dla początkujących jak i dla zaawansowanych są jednakowo interesujące i przydatne. Warto je więc powtarzać. Warsztaty będą trwały przez rok. W tym czasie grupy, które się na to zdecydują będą mogły zagrać przedstawienie przed publicznością.
5. Stworzenie grup improwizatorskich. Scena improwizacji w Polsce dopiero się rozwija istniej więc jeszcze sporo miejsca dla nowych grup, które wprowadzą improwizację teatralną do stałej oferty kulturalnej Piaseczna.
6. Maksymalna liczba uczestników wszystkich warsztatów to 50 osób – przy złożeniu, że uczestnicy (każda ośmioosobowa grupa) będą chcieli się spotkać w formie warsztatu czterokrotnie. Daje to na każdą grupę 18 godzin warsztatu, po których każdy uczestnik będzie mógł kompetentnie stwierdzić, czy improwizacja teatralna jest dla niego i czy chce kontynuować jej uprawianie w ramach grupy występującej przed publicznością. Grupy tego typu mają zwykle od pięciu do kilkunastu członków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Improwizacja teatralna to sztuka bycia z inną osobą. Niezależnie od kreowanych postaci zawsze najważniejsze jest wsłuchiwanie się w emocje i słowa partnera. Uczy to empatii, a przede wszystkim odbywa się w bezpośrednim kontakcie, co w dobie mediów społecznościowych jest odmianą i stwarza szansę na pełnowartościowe spotkanie. Młodzież coraz rzadziej ogniskuje się wokół wspólnych pomysłów na zabawę, hobby lub inne aktywności. W dużej mierze wypływa to stąd, że oferta zawarta w telefonicznych aplikacjach i grach komputerowych wydaje im się wygodniejsza. Improwizacja teatralna jest egalitarną sztuką, spróbować jej może każdy, bez limitów wiekowych. Sam udział w ćwiczeniach i grach improwizatorskich jest atrakcyjny, ale może też być wstępem do występowania na scenie. Impro oswaja lęk przed publicznością i przed drugim człowiekiem. Uczy jak wspierać partnera na scenie, co potem przenosi się na normalne życie. Ta forma rozrywki jest wspaniałą zabawą zarówno dla aktorów jak i dla widzów.

Zasady korzystania

Poprzez ogłoszenia w mediach społecznościowych i na stronie internetowej, a także korzystając z bazy danych młodzieży, która już wcześniej angażowała się w różne formy warsztatów roześlemy informację o warsztatach. Dzięki poprzednim projektom mam już grupę młodzieży zainteresowanej taką aktywnością. Kolejnym kanałem komunikacji będzie ogłoszenie w szkołach, z wykorzystaniem nauczycieli (szczególnie przedmiotów humanistycznych) oraz na tablicach informacyjnych w gminie.

Łączny koszt - 42 000 zł

Numery projektów zostały przyporządkowane w drodze losowania. Głosy można oddawać osobiście w Urzędzie Gminy lub on-line na stronie piaseczno.budzet-obywatelski.org. Głosowanie potrwa do 24 października 2021.

Źródło: Gmina Piaseczno

Więcej:

Sołtys Józefosławia odpiera zarzuty radnego Widza

„Nie widziałem w gminie, aby sołtys jakiejś wsi w taki sposób dbał o jej interesy” – radny wytyka błędy Sołtysowi Józefosławia

Ile kosztuje religia w ZSP Józefosław ?

Ratusz zapowiada wytyczenie buspasa na Puławskiej

Od 2017 roku nie zdołano wybudować zbiorników retencyjnych

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Cyraneczki z Julianowską

Na przebudowę Geodetów zabrakło… 20 mln złotych

Radny Robert Widz z Józefosławia wbrew burmistrzowi nie zagłosuje za projektem stacji kolei dojazdowej przy Julianowskiej

Prawie 3,6 mln złotych na Cyraneczki i przedłużenie Kombatantów- 10KDL

Piaseczyńska drogówka kontroluje kierowców przy pomocy drona

W Józefosławiu policja zamiast złodziei złapała nastolatków z … marihuaną

„Najważniejsze, aby osoby odwiedzające Las Kabacki, nie puszczały psów luzem”

PINB uznał ulicę Działkową za samowolę budowlaną

Zakaz wprowadzania psów do parku niezgodny z prawem

Wzmożone patrole policji i ograniczenia na ul. Rekreacyjnej

Szczepienia na koronawirusa w Józefosławiu

Od 1 października 2020 zmiana stawki za odbiór odpadów

Radni PiS ostrzegają przed szatańską wizytą w Piasecznie

Józefosław z największą frekwencją – Wybory prezydenckie 2020

Metropolia Warszawa i MSWiA mobilizują (swoich?) wyborców

W budżetach samorządów metropolii warszawskiej ubędzie ponad 1,3 mld zł !!!

Jeszcze w tym roku będzie można dojechać Cyraneczki do Działkowej

Stacja PKP Józefosław ? Kiełbasa wyborcza czy realne szanse ?

Zastępca Burmistrza: „Co do 739 nie ma możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów, jest to ograniczone dostępnością taboru”

Zakaz wyprowadzania psów w Lesie Kabackim

Lasy Miejskie tłumaczą powody wycinki drzew w Lesie Kabackim

Historia Lasu Kabackiego

31. rocznica katastrofy lotniczej w lesie kabackim

Czy pas dla autobusów na tym odcinku Puławskiej ma sens ?

Podoba ci się:

Możliwość komentowania jest wyłączona.